Institut za medijaciju, pregovaranje
i javne politike

Poverenje. Pomirenje. Razvoj.

Obeshrabrite parničenje. Ubedite susede da postignu kompromis kad god je moguće. Objasnite im da je pobednik na papiru zapravo gubitnik u stvarnosti, imajući u vidu sve sudske troškove i izubljeno vreme.
Abraham Linkoln
1850. godina

Značaj i karakteristike medijacije

Mirno rešavanje spora

Rasterećenje sudova

Poboljšanje odnosa

Efikasnije i jeftinije rešavanje spora

Uspostavljanje komunikacije između strana u sporu

Ključne karakteristike ovog postupka su:

ekonomičnost

uključivanje neutralnog trećeg lica

efikasnost

sporazumno rešenje

poverljivost

dobrovoljnost

O institutu

Institut za medijaciju, pregovaranje i javne politike promoviše medijaciju kao alternativni način rešavanja sukoba i sporova u svim oblastima društvenog života.
Kroz svoje aktivnosti unapređuje uslove za primenu medijacije, i podiže svest građana i građanki, organizacija i institucija o prednostima medijacije.
Institut za medijaciju, pregovaranje i javne politike sprovodi postupke medijacije i pregovaranja u građanskim, krivičnim, prekršajnim, upravnim, privrednim, radnim, potrošačkim i drugim postupcima i sporovima koji su medijabilni.
Institut sprovodi programe i projekte u oblasti medijacije, pregovaranja i javnih politika, te aktivno učestvuje u političkom i društvenom životu kroz praćenje izbornih procesa, istraživački rad, organizovanje predavanja, diskusija, fokus grupa, izradu strateških dokumenata, akcionih planova…
Institut za medijaciju, pregovaranje i javne politike sprovodi obuke za posrednike u mirnom rešavanju sporova – medijatore, programe vršnjačke inkluzivne medijacije, interpersonalne medijacije, treninge za rad sa „teškim“ strankama/ljudima, karijerno savetovanje, tim bilding treninge i slično.

Naš tim

MIlan Krilović

Diplomirani pravnik, licencirani medijator, sertifikovani samostalni trener za obuku medijatora, specijalista za upravljanje ravnomernim regionalnim razvojem kroz EU fondove, drustveni aktivista.

Tamara Janković

Advokat, osnivač advokatske kancelarije JV LAW OFFICE Posvećena je podršci u poslovanju privrednih subjekata od nastanka do prestanka istih, što podrazumeva rad iz oblasti korporativnog prava, radnog prava, ugovornog prava, poreskog prava, parničnog postupka, stečajnog prava i sl.

Petar Vučković

Diplomirao je 2016. godine na Pravnom fakultetu Univerizeta u Novom Sadu, na istom fakultetu masterirao je 2018. godine.U dosadašnjoj karijeri prevashodno se orijentiso na poslove sa nekretninama kao i na radne sporove. Aktivno učestvuje u realizaciji i kordinisanju mnogih akcija i projekata u oblasti edukacije mladih.

tim4

Tanja Dugonjić

Diplomirala 2006. godine na Pravnom fakultetu u Novom Sadu. Advokat sa iskustvom u pravnom savetovanju i zastupanju domaćih i inostranih privrednih subjekata povodom pravnih pitanja i sporova nastalih u njihovom poslovanju. Medijator, upisan u Registar posrednika koji vodi Ministarstvo pravde Republike Srbije, specijalizovan za posredovanje u privrednim sporovima.

Maja Đurić

Diplomirani pravnik sa položeimn pravosudnim ispitom, položenim državnim stručnim ispitom za osobe sa visokim obrazovanjem i medijator sa završenom osnovnom obukom za medijatora- posrednika u mirnom rešavanju sporova.

Tihomir Tubin

Diplomirani pravnik, licencirani medijator, specijalizovan za posredovanje u privrednim sporovima, aktivan u oblasti informacionih tehnologija

Svetlana Prokić

Svetlana Prokić, diplomirani psiholog i geštalt psihoterapeut pod supervizijom. Diplomirala 2010. godine na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Višegodišnje iskustvo u struci, u individualnom i grupnom radu sa osetljivim grupama i opštom populacijom.

goran

Goran Dojčinović

Goran Dojčinović, advokat u Novom Sadu, diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Prevashodno se bavi pružanjem stručne pomoći pravnim licima u oblasti rada i radnih odnosa, ali i zastupanjem istih u sudskim i drugim postupcima koji su nastali u vezi sa njihovim poslovanjem. Zagovornik je mirnog rešavanja spornih odnosa i sporova u svim slučajevima u kojim je to po prirodi stvari moguće, a posebno onih koji nastaju u vezi sa radnopravnim odnosima.

Pratite naš blog

Utisci polaznika Osnovne obuke posrednika -medijatora

Osnovna obuka posrednika – medijatora prilika je da se pored formalnog uslova za upis u registar posrednika Ministarstva pravde Republike Srbije, steknu novi poslovni kontakti, razviju nove ideje, dese nova…

Pogledajte naš PROMOTIVNI VIDEO

Sprovođenje Osnovne obuke posrednika – medijatora u toku aprila 2019. godine bila je sjajna prilika da napravimo naš prvi promotivni video. Zahvaljujemo se na izuzetnoj saradnji i razumevanju producentima REAL…

Kontakt

Mite Ružića 3, 21000 Novi Sad