Aktuelno

SARADNJA SA AKTERIMA OMLADINSKE POLITIKE

Od osnivanja Omladina JAZAS Novi Sad radi na poboljšanju položaja i uslova života mladih kroz izgradnju i promociju Omladinske politike zasnovane na potrebama mladih. U okviru toga redovno sarađuje sa republikčkim, pokrajinskim i gradskim organima, institucijama i organizacijama i učestvuje u izradi LAP-a i Strategija za mlade.  Od svog osnivanja Institut za medijaciju, pregovaranje i javne politike intenzivno sarađuje sa Omladinom JAZAS Novi Sad u oblasti zagovaračkih procesa u lokalnoj… Pročitaj više »SARADNJA SA AKTERIMA OMLADINSKE POLITIKE

ZAVRŠENA NOVEMBARSKA OSNOVNA OBUKA POSREDNIKA

Institut za medijaciju, pregovaranje i javne politike uspešno je završio još jednu obuku posrednika u rešavanju sporova. Polaznici su bili profesionalci iz oblasti ekonomije, prava, građevinarstva, javne uprave iz različitih krajeva Vojvodine. Stručnjaci iz Odžaka, Sombora, Subotice, Sremske Mitrovice i Novog Sada u toku pet dana savladali su osnovnu obuku za posrednika – medijatore I stekli uslov da budu upisani u registar posrednika koje se void pri Ministarstvu pravde Republike… Pročitaj više »ZAVRŠENA NOVEMBARSKA OSNOVNA OBUKA POSREDNIKA

Od 1. januara 2019. bez taksi – ako se medijacijom reši spor

Stranke u sporovima pred sudovima u Srbiji od 1. januara biće oslobođene plaćanja svih sudskih taksi ako do zaključenja prvog ročišta za glavnu raspravu reše spor medijacijom, sudskim poravnanjem, priznanjem ili odricanjem od tužbenog zahteva. Ovo su osnovne novine koje donosi Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama koji je stupio na snagu prvog dana 2019. godine. To znači da će troškovi za postupak biti obrisani bez obzira… Pročitaj više »Od 1. januara 2019. bez taksi – ako se medijacijom reši spor

Potpisan sporazum sa Pravnim fakultetom za privredu i pravosuđe

Institut za medijaciju, pregovaranje i javne politike iz Novog Sada 21.10.2019. godine je zaključio Sporazum o saradnji sa Pravnim fakultetom za privredu i pravosuđe. Centralni i glavni cilj sporazuma jeste međusobna saradnja u promociji medijacije i pregovaranja kao mirnog načina rešavanja nastalog spora u svim oblastima prava, ali i u svim oblastima društva uopšte. Fakultet i Institut će, potpisom ovog sporazuma svoju međusobnu saradnju usmeriti ka ostvarivanju zajedničkih ciljeva i… Pročitaj više »Potpisan sporazum sa Pravnim fakultetom za privredu i pravosuđe

INSTITUT ZA MEDIJACIJU AKREDITOVAO SPECIJALIZOVANU OBUKU POSREDNIKA

Ministarstvo pravde Republike Srbije izdalo je Institutu za medijaciju, dozvolu za sprovođenje programa specijalizovane obuke posrednika “Posredovanje u sporovima iz oblasti intelektualne svojine”. Institut za medijaciju će sprovođenje specijalizovane obuke započeti od novembra 2019. godine. Specijalizovanu obuku “Posredovanje u sporovima iz oblasti intelektualne svojine” mogu pohađati medijatori – posrednici, sa već završenom osnovnom obukom, profesionalaci u firmama za slučajeve posredovanja u sporovima i druga zainteresovana lica. Specijalizovana obuka Posredovanje u… Pročitaj više »INSTITUT ZA MEDIJACIJU AKREDITOVAO SPECIJALIZOVANU OBUKU POSREDNIKA

Zaključen sporazum o saradnji sa Međunarodnim institutom za osiguranje

Međunarodni institut za osiguranje i Institut za medijaciju, pregovaranje i javne politike 01.10.2019. godine zaključili su Sporazum o saradnji. Strane su se se obavezale da će u skladu sa svojim kapacitetima, kroz saradnju i partnerstvo u skladu sa načelima bona fides, uvažavanja i poštovanja sprovoditi zajedničke aktivnosti u oblastima medijacije i osiguranja i drugim srodnim oblastima iz svere delovanja obe sporazumne strane. Naročita saradnja I zajedničko delovanje je dogovoreno u… Pročitaj više »Zaključen sporazum o saradnji sa Međunarodnim institutom za osiguranje

Još dva termina za obuku medijatora u Novom Sadu do kraja godine

Institut za medijaciju, pregovaranje i javne politike u toku 2019. godine u Novom Sadu organizuje: “Osnovnu obuku posrednika – medijatora” Tokom osnovne obuke za posrednika-medijatora, koja je uređena prema Pravilniku o programu obuke za posrednika na osnovu Zakona o posredovanju – medijaciji polaznici  će se upoznati sa pojmovima i karakteristikama posredovanja kao i pravnim okvirom za postupanje i karakteristikama u procesu medijacije. Takođe, tokom obuke polaznici će savladati i specifične veštine medijatora za posredovanje a što… Pročitaj više »Još dva termina za obuku medijatora u Novom Sadu do kraja godine

Budućnost medijacije u Srbiji?

Broj sporova koje građani rešavaju sporazumno trebalo bi značajno da poraste sledeće godine, a plan Srbije je da se vremenom svaki deseti postupak reši medijacijom. Da ove brojke nisu male pokazuje podatak da se godišnje pokrene više od 230.000 sporova, pišu Novosti. Vetar u leđa „sporazumnom rešavanju nesporazuma“ daće Konvencija UN koju je Srbija potpisala u Singapuru ove godine, kao i izmene Zakona o posredovanju u rešavanju sporova, čija izrada… Pročitaj više »Budućnost medijacije u Srbiji?

Opet petica!

Osnovna obuka posrednika – medijatora koju je i u toku septembra sproveo Institut za medijaciju opet je ocenjena odličnom ocenom od strane polaznika! Pogledajte i neke od komentara: “Interaktivno, drugačije od drugih vrsta obuka, dinamično.” “Bilo je korisno i mnogo smo naučili, samo je kratko trajalo i potrebno je više časova simulacije uz prisustvo mentora.” “Korisno, zanimljivo, sjajna atmosvera, divna grupa.” “5 – izuzetno korisno, dobro osmišljeno, interesantno.” “Zanimljivo, poučno.… Pročitaj više »Opet petica!

Srbija potpisala konvenciju UN o rešavanju sporova medijacijom

Državni sekretar u Ministarstvu pravde Radomir Ilić potpisao je u Singapuru Konvenciju Ujedinjenih nacija o međunarodnim sporazumima o rešavanju sporova medijacijom. Radomir Ilić je istakao da se Srbija, koja je među prvim potpisnicama Singapurske konvencije, pozicionirala kao jedan od pionira u međunarodnoj zajednici koji teži većoj stabilnosti i predvidivosti međunarodnih trgovinskih transakcija, navelo je Ministarstvo pravde u saopštenju. Dodao je da veruje da će potpisivanje Konvencije doprineti ekonomskom osnaživanju Srbije,… Pročitaj više »Srbija potpisala konvenciju UN o rešavanju sporova medijacijom