Skoči na sadržaj

april 2019

U PRIPREMI NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSREDOVANJU U REŠAVANJU SPOROVA

Unapređenje medijacije radi efikasnijeg i delotvornijeg rešavanja sporova U utorak, 29. januara 2019. godine održan je prvi sastanak Radne grupe za izradu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o posredovanju u rešavanju sporova. Radna grupa je osnovana sa zadatkom da do 30. juna 2019. godine izradi radni tekst izmena i dopuna predmetnog Zakona kao i da izradi predlog strateškog okvira za održivi razvoj medijacije. Na sastanku je konstatovano da dosadašnji… Pročitaj više »U PRIPREMI NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSREDOVANJU U REŠAVANJU SPOROVA