Skoči na sadržaj

januar 2020

Medijacija kao veština mladih lidera

Institut za medijaciju, pregovaranje i javne politike pomogao je realizaciju projekta “medijacija kao veština mladih lidera”. Radionice na temu sukoba, komunikacije, pregovaranja, medijacije i rešavanja sukoba mirnim putem održane su 26. i 27. decembra 2019. godine u Omladinskom klubu “OK klub” u Novom Sadu. Cilj obuke je da lideri omladinskih organizacija steknu dodatne veštine za efikasnije upravljanje aktivnostima i samim organizacijama, kao i da steknu veštine pregovaranja komunikacije u cilju… Pročitaj više »Medijacija kao veština mladih lidera