Skoči na sadržaj

februar 2020

O medijaciji na RTV1 “Zajedno u pola dva”

U emisiji “Zajedno u pola dva” na RTV1 razgovarali smo na temu posredovanja u rešavanju sporova – medijacije. U prijatnoj atmosveri pokušali smo da na neformalan, razumljiv i prijemčljiv način, široj populaciji, približimo pojam, karakteristike i prednosti medijacije u odnosu na sudski ili drugi formalan postupak rešavanja spornih odnosa. Promocija medijacije putem medija je jako važna aktivnost u ostvarivanju cilja koji jeste veći broj medijacija u našem pravnom sistemu i… Pročitaj više »O medijaciji na RTV1 “Zajedno u pola dva”

INSTITUT ZAKLJUČIO PROTOKOL O SARADNJI SA OSNOVNIM SUDOM U NOVOM SADU

Jedan od strateških ciljeva Ministarstva pravde jeste unapređenje alternativnog rešavanja sporova kroz veću primenu medijacije (posredovanja), kako bi se smanjenjem broja i priliva predmeta rasteretili sudovi i svi resursi usmerili na predmete koji nisu medijabilni. Medijacijom se smanjuju i troškovi, jer je mnogo jeftinija od sudskog postupka. Potrebno je ulagati dodatne napore i tražiti načine da se medijacija promoviše i da stranke u sve većem broju bivaju upućivane na posrednike,… Pročitaj više »INSTITUT ZAKLJUČIO PROTOKOL O SARADNJI SA OSNOVNIM SUDOM U NOVOM SADU