Skoči na sadržaj

april 2020

Medijacija VS Pandemija

Pandemija virusa COVID-19 zadesila je svet i zatekla sve sfere društva i države. Vreme koje je pred nama i analize koje nam predstoje, pokazaće šta će u konačnici pošast imati za posledice. Sve države pojedinačno i u saradnji različito reaguju na novonastale okolnosti, ustanove, organizacije, privrednici, esnafi i pojedinci, takođe. Sve u svemu, svi su u velikoj meri zbinjeni i u iščekivanju kretanja krive širenja, očekujući svetlo na kraju tunela.… Pročitaj više »Medijacija VS Pandemija