Skoči na sadržaj

februar 2021

Sporazum o saradnji sa Resursnim romskim centrom Vojvodine

Institut za medijaciju, pregovaranje i javne politike zaključio je sporazum o saradnji sa Romskim resursnim centrom Vojvodine. Zajedničko stremljenje i orijentisanost ka ideji jačanja međunacionalnog poverenja kod građanki i građana u AP Vojvodini, umirivanje međunacionalnih tenzija, te razvijanje duha tolerancije, međusobnog uvažavanja i poverenja, a uz angažovanje svih relevantnih aktera insprisalo je saradnju od koje se očekuju konkretne aktivnosti i programi koji će se pored ostalog, baviti afirmacijom i primenom… Pročitaj više »Sporazum o saradnji sa Resursnim romskim centrom Vojvodine

SVE JE TAJMING

Kažu da je u nekretninama ključ „lokacija, lokacija, lokacija“. Svakako bi se moglo tvrditi da je u posredovanju paralela „vreme, vreme, vreme“. Pao sam u zamku da mi par dođe kod mene na posredovanje i da se složim da započnem proces, ali da ih zatim ne pratim po pitanju tajminga. Odnosno, da li su bili spremni da započnu postupak posredovanja? Da li su bili spremni za razvod? I, da li… Pročitaj više »SVE JE TAJMING

Saradnja sa nacionalnim manjinama u lokalnoj zajednici – integrativna medijacija

U narednom periodu Institut za medijaciju, pregovaranje i javne politike uspostaviće saradnju sa što većim brojem organizacija koje predstavljaju manjinske nacionalne zajednice i kroz zajedničke aktivnosti promovisati značaj integrativne medijacije.Polje medijacije razvija se tokom poslednjih godina sve jačim intenzitetom, a piše se sve više I naučne literature na ovu temu. Iako se definicije za posredovanje razlikuju, u osnovi je nekoliko zajedničkih karakteristika, poput načela neutralnosti, dobrovoljnosti procesa, orijentacije na ishod,… Pročitaj više »Saradnja sa nacionalnim manjinama u lokalnoj zajednici – integrativna medijacija