Skoči na sadržaj

april 2021

Sporazumi putem medijacije u Pirotu

U 2019. godini, u Srbiji, ukupno je bilo 1349 ovlašćenih posrednika – medijatora (od kojih su 277 advokati), ali samo 124 se izjasnilo da je aktivno u posredovanju u 2019. godini (9%). Na osnovu njihovih izveštaja, sprovedeno je 569 posredovanja u 2019. godini. To predstavlja blagi pad u poređenju sa 638 slučajeva posredovanja u 2018. i 619 u 2017. godini. Od 569 slučajeva posredovanja u 2019. godini, 403 su okončana… Pročitaj više »Sporazumi putem medijacije u Pirotu

Engleska: Vaučer za posredovanje u iznosu od 500 funti

Dosadašnji rezultati primene Zakona o posredovanju u rešavanju sporova („Sl. glasnik RS“, br. 55/2014) nisu još uvek zadovoljavajući, imajući u vidu zanemarljiv broj medijacija naspram parničnih postupaka, pored izuzetnih rezultata postignutih naročitim angažovanjem pojedinih sudova i medijatora. Radna grupa koja je osnovana sa zadatkom da izradi radni tekst izmena i dopuna predmetnog Zakona kao i da izradi predlog strateškog okvira za održivi razvoj medijacije, između ostalog, predlaže noveliranje u domenu… Pročitaj više »Engleska: Vaučer za posredovanje u iznosu od 500 funti