Skoči na sadržaj

jun 2021

MEDIJACIJA U NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA PARNIČNOG POSTUPKA

U januaru 2019. godine održan je prvi sastanak Radne grupe za izradu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o posredovanju u rešavanju sporova. Tada je utvrđeno da će radna grupa raditi na daljem unapređenju svih relevantnih odredbi Zakona, te će posebno voditi računa da izmene zakonskog okvira obuhvataju, između ostalog, standarde i kvalifikacije za medijatore, centre za medijaciju i pružaoce obuka za medijaciju, preciziranje položaja sudija u postupku medijacije,… Pročitaj više »MEDIJACIJA U NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA PARNIČNOG POSTUPKA