Skoči na sadržaj

februar 2022

Integrativna medijacija

INTEGRATIVNA MEDIJACIJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI – OKRUGLI STO

Integrativna medijacija u lokalnoj zajednici je Okrugli sto održan u Novom Sadu 02.02.2022. godine. Ovaj okrugli sto je predprojektna aktivnost koja za cilj ima utvrđivanje potreba i interesa pripadnika nacionalnih zajednica i drugih zainteresovanih strana kao osnove za nastavak projekta „Integrativna medijacija i osnaživanje tolerancije i poverenja pripadnika nacionalnih manjina u lokalnoj zajednici“. Pozdravnu reč održali su Milan Krilović, zastupnik Instituta za medijaciju, pregovaranje i javne politike, Miroslav Hočak, potpredsednik… Pročitaj više »INTEGRATIVNA MEDIJACIJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI – OKRUGLI STO

Plan razvoja Grada Novog Sada i Institut za medijaciju, pregovaranje i javne politike

Plan razvoja Grada Novog Sada i institut za medijaciju, pregovaranje i javne politike

Plan razvoja Grada Novog Sada izrađuje se u skladu sa odredbama Zakona o planskom sistemu Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 30/2018). U pripremi ovog dugoročnog dokumenta razvojnog planiranja najšireg obuhvata i najvišeg značaja za našu lokalnu samoupravu neophodan je sistemski pristup i korišćenje svih raspoloživih resursa. Institut za medijaciju, pregovaranje i javne politike učestvuje u radu tematske radne grupe za dobru upravu. Kao organizacija članica Nacionalne radne grupe za… Pročitaj više »Plan razvoja Grada Novog Sada i institut za medijaciju, pregovaranje i javne politike