Skoči na sadržaj

septembar 2022

Komunikacija

Komunikacija

Pravilna komunikacija se sastoji od pravilnog razumevanja poruke. Zadatak na prvi pogled veoma lak, pa ipak, dolazi do sukoba. Zašto je to tako? Ovu temu rasvetljava psiholog Fridman Šulc fon Tuman u knjizi: “Kako razgovaramo; problemi i rešenja”. procesi KOMUNIKACIJE Osnovni proces međuljudske komunikacije odvija se na relaciji pošiljalac – primalac. Pošiljalac je osoba koja želi nešto da saopšti. Njegovo saopštenje naziva se porukom. Primalac je osoba kojoj je ta… Pročitaj više »Komunikacija

Okrugli sto - Zajednicki odgovor lokalne zajednice na rodno zasnovano nasilje

Zajednički odgovor na rodno zasnovano nasilje

U junu mesecu, Milan Krilović ispred Instituta za medijaciju, pregovaranje i javne politike učestvovao je kao moderator u okruglom stolu koji je organizovalo Udruženje žena Derventa u partnerstvu sa Novosadskom ženskom inicijativom. Tema ove studijske posete bila je “Zajednički odgovor lokalne zajednice na rodno zasnovano nasilje”, gde su organizacije iznele svoja iskustva u radu sa ženama koje su pretrpele ovu vrstu nasilja, posebno tokom pandemije koronavirusa. Članice dveju organizacija imale su… Pročitaj više »Zajednički odgovor na rodno zasnovano nasilje