Skoči na sadržaj

decembar 2022

Posredovanje: 5 pravila za uspeh

Posredovanje: 5 pravila za uspeh

Medijacija se sve češće koristi u praksi kao alternativni oblik rešavanja sporova.Proces uključuje medijatora – treću, neutralnu stranu koja pomaže stranama u sporu da postignu prihvatljivo rešenje. Ali šta je potrebno da bi proces posredovanja bio uspešan?

Integrativna medijacija - Publikacija

Integrativna medijacija

U izdanju Instituta za medijaciju, pregovaranje i javne politike, objaveljena je publikacija, autora Milana Krilovića, pod nazivom INTEGRATIVNA MEDIJACIJA – Osnaživanje tolerancije i poverenja među pripadnicima nacionalnih manjina u lokalnoj zajednici. Publikacija predstavlja zaključke okruglog stola održanog 02.02. 2022. godine u Novom Sadu, u hotelu Pupin, u organizaciji Instituta za medijaciju, pregovaranje i javne politike i Evropskog kongresa Ukrajinaca. Cilj okruglog stola bio je promovisanje rešavanja sukoba među pripadnicima različitih etničkih grupa… Pročitaj više »Integrativna medijacija