Aktuelno

INSTITUT ZAKLJUČIO PROTOKOL O SARADNJI SA OSNOVNIM SUDOM U NOVOM SADU

Jedan od strateških ciljeva Ministarstva pravde jeste unapređenje alternativnog rešavanja sporova kroz veću primenu medijacije (posredovanja), kako bi se smanjenjem broja i priliva predmeta rasteretili sudovi i svi resursi usmerili na predmete koji nisu medijabilni. Medijacijom se smanjuju i troškovi, jer je mnogo jeftinija od sudskog postupka. Potrebno je ulagati dodatne napore i tražiti načine da se medijacija promoviše i da stranke u sve većem broju bivaju upućivane na posrednike,… Pročitaj više »INSTITUT ZAKLJUČIO PROTOKOL O SARADNJI SA OSNOVNIM SUDOM U NOVOM SADU

Medijacija kao veština mladih lidera

Institut za medijaciju, pregovaranje i javne politike pomogao je realizaciju projekta “medijacija kao veština mladih lidera”. Radionice na temu sukoba, komunikacije, pregovaranja, medijacije i rešavanja sukoba mirnim putem održane su 26. i 27. decembra 2019. godine u Omladinskom klubu “OK klub” u Novom Sadu. Cilj obuke je da lideri omladinskih organizacija steknu dodatne veštine za efikasnije upravljanje aktivnostima i samim organizacijama, kao i da steknu veštine pregovaranja komunikacije u cilju… Pročitaj više »Medijacija kao veština mladih lidera

Odiseja medijacije u Grčkoj

U maju 2018. godine profil medijacije u Grčkoj se uzdigao uspostavljanjem obavezne medijacije za  građanske parnice, pojavom koja je za mnoge bila kontradiktorna dobrovoljnoj prirodi medijacije.  Teoretski, medijacija nije nova pojava: dobro poznata direktiva Evropske Unije 2008/52/EC je uključena u nacionalni pravni sistem sa zakonom 3898/2010, postavljajući pravni okvir za vansudska razrešenja rasprava. Međutim, broj medijacija koji je od tad izvršen u Grčkoj je razočaravajuće nizak, pogotovo u poređenju sa… Pročitaj više »Odiseja medijacije u Grčkoj

Član našeg tima izabrana za člana UO NUMS-a

Član tima našeg Instituta Tanja Dugonjić, medijator i predavač na osnovoj obuci za posrednike-medijatore i specijalizovanoj obuci za posredovanje u sporovim u oblasti intelektualne svojine, je na godišnjoj izbornoj Skupštini Nacionalnog udruženja medijatora Srbije (NUMS) koja je održana 14.12.2019. godine u Beogradu, izabrana za člana Upravnog odbora NUMS. Više informacija o održanoj skupštini je dostupno na web stranici NUMS-a https://nums.rs/?p=1804#NUMS je dobrovoljno, nezavisno, nevladino, neprofitno i nestranačko udruženje, sa ciljem promocije… Pročitaj više »Član našeg tima izabrana za člana UO NUMS-a

Informativno predavanje o medijaciji na privrednoj akademiji

Održano Informatino predavanje o medijaciji na Univerzitetu Privredna akademija u Novom Sadu Danas je u svečanoj sali Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu održano informativno predavanje o posredovanju u rešavanju sporova – medijaciji. Predavanju su prisustvovali profesori, predavači i saradnici. Pored uvodnog predavanja i upoznavanja sa institucijom posredovanja, zakonskim i pozakonskim aktima, kao i načelima posredovanja uz navođenje konkretnih primera iz prakse, ovo je bila prilika da se u diskusiji… Pročitaj više »Informativno predavanje o medijaciji na privrednoj akademiji

SARADNJA SA AKTERIMA OMLADINSKE POLITIKE

Od osnivanja Omladina JAZAS Novi Sad radi na poboljšanju položaja i uslova života mladih kroz izgradnju i promociju Omladinske politike zasnovane na potrebama mladih. U okviru toga redovno sarađuje sa republikčkim, pokrajinskim i gradskim organima, institucijama i organizacijama i učestvuje u izradi LAP-a i Strategija za mlade.  Od svog osnivanja Institut za medijaciju, pregovaranje i javne politike intenzivno sarađuje sa Omladinom JAZAS Novi Sad u oblasti zagovaračkih procesa u lokalnoj… Pročitaj više »SARADNJA SA AKTERIMA OMLADINSKE POLITIKE

ZAVRŠENA NOVEMBARSKA OSNOVNA OBUKA POSREDNIKA

Institut za medijaciju, pregovaranje i javne politike uspešno je završio još jednu obuku posrednika u rešavanju sporova. Polaznici su bili profesionalci iz oblasti ekonomije, prava, građevinarstva, javne uprave iz različitih krajeva Vojvodine. Stručnjaci iz Odžaka, Sombora, Subotice, Sremske Mitrovice i Novog Sada u toku pet dana savladali su osnovnu obuku za posrednika – medijatore I stekli uslov da budu upisani u registar posrednika koje se void pri Ministarstvu pravde Republike… Pročitaj više »ZAVRŠENA NOVEMBARSKA OSNOVNA OBUKA POSREDNIKA

Od 1. januara 2019. bez taksi – ako se medijacijom reši spor

Stranke u sporovima pred sudovima u Srbiji od 1. januara biće oslobođene plaćanja svih sudskih taksi ako do zaključenja prvog ročišta za glavnu raspravu reše spor medijacijom, sudskim poravnanjem, priznanjem ili odricanjem od tužbenog zahteva. Ovo su osnovne novine koje donosi Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama koji je stupio na snagu prvog dana 2019. godine. To znači da će troškovi za postupak biti obrisani bez obzira… Pročitaj više »Od 1. januara 2019. bez taksi – ako se medijacijom reši spor

Potpisan sporazum sa Pravnim fakultetom za privredu i pravosuđe

Institut za medijaciju, pregovaranje i javne politike iz Novog Sada 21.10.2019. godine je zaključio Sporazum o saradnji sa Pravnim fakultetom za privredu i pravosuđe. Centralni i glavni cilj sporazuma jeste međusobna saradnja u promociji medijacije i pregovaranja kao mirnog načina rešavanja nastalog spora u svim oblastima prava, ali i u svim oblastima društva uopšte. Fakultet i Institut će, potpisom ovog sporazuma svoju međusobnu saradnju usmeriti ka ostvarivanju zajedničkih ciljeva i… Pročitaj više »Potpisan sporazum sa Pravnim fakultetom za privredu i pravosuđe

INSTITUT ZA MEDIJACIJU AKREDITOVAO SPECIJALIZOVANU OBUKU POSREDNIKA

Ministarstvo pravde Republike Srbije izdalo je Institutu za medijaciju, dozvolu za sprovođenje programa specijalizovane obuke posrednika “Posredovanje u sporovima iz oblasti intelektualne svojine”. Institut za medijaciju će sprovođenje specijalizovane obuke započeti od novembra 2019. godine. Specijalizovanu obuku “Posredovanje u sporovima iz oblasti intelektualne svojine” mogu pohađati medijatori – posrednici, sa već završenom osnovnom obukom, profesionalaci u firmama za slučajeve posredovanja u sporovima i druga zainteresovana lica. Specijalizovana obuka Posredovanje u… Pročitaj više »INSTITUT ZA MEDIJACIJU AKREDITOVAO SPECIJALIZOVANU OBUKU POSREDNIKA