Skoči na sadržaj

Aktuelno

Istraživanje položaja i potreba mladih za potrebe lokalnog akcionog plana

Istraživanje o položaju i potrebama mladih

U toku 2022. godine, Institut za medijaciju, pregovaranje i javne politike, sporveo je istraživanje čiji cilj je ispitivanje stavova i navika u ponašanju mladih osoba (starosti od 15 do 30 godina) sa teritorije Grada Novog Sada, a za porebe procene indikatora od značaja za kreiranje Lokalnog akcionog plana politike za mlade Grada Novog Sada za period od 2023. do 2025. godine.

Institut za medijaciju

Četiri godine uspeha, postaju tradicija, garancija i kvalitet

Institut za medijaciju, pregovaranje i javne politike sprovodi Osnovnu obuku posrednika u rešavanju sporova (medijatora) i druge, specijalizovane obuke za medijatore od 2019. godine. Prilikom sprovođenja obuka vodimo se principima odgovornosti, profesionalnosti, kompetentnosti, kao i sigurnosti naših polaznika (pre svega u kvalitet), te vrednostima organizacije koje smo definisali kao naše osnovne, ali i kao viziju – „Poverenje. Pomirenje. Razvoj.“ Od stupanja na snagu Zakona o posredovanju u rešavanju sporova pre osam godina posredovanje (medijacija) je prošla… Pročitaj više »Četiri godine uspeha, postaju tradicija, garancija i kvalitet

Posredovanje: 5 pravila za uspeh

Posredovanje: 5 pravila za uspeh

Medijacija se sve češće koristi u praksi kao alternativni oblik rešavanja sporova.Proces uključuje medijatora – treću, neutralnu stranu koja pomaže stranama u sporu da postignu prihvatljivo rešenje. Ali šta je potrebno da bi proces posredovanja bio uspešan?

Integrativna medijacija - Publikacija

Integrativna medijacija

U izdanju Instituta za medijaciju, pregovaranje i javne politike, objaveljena je publikacija, autora Milana Krilovića, pod nazivom INTEGRATIVNA MEDIJACIJA – Osnaživanje tolerancije i poverenja među pripadnicima nacionalnih manjina u lokalnoj zajednici. Publikacija predstavlja zaključke okruglog stola održanog 02.02. 2022. godine u Novom Sadu, u hotelu Pupin, u organizaciji Instituta za medijaciju, pregovaranje i javne politike i Evropskog kongresa Ukrajinaca. Cilj okruglog stola bio je promovisanje rešavanja sukoba među pripadnicima različitih etničkih grupa… Pročitaj više »Integrativna medijacija

Komunikacija

Komunikacija

Pravilna komunikacija se sastoji od pravilnog razumevanja poruke. Zadatak na prvi pogled veoma lak, pa ipak, dolazi do sukoba. Zašto je to tako? Ovu temu rasvetljava psiholog Fridman Šulc fon Tuman u knjizi: “Kako razgovaramo; problemi i rešenja”. procesi KOMUNIKACIJE Osnovni proces međuljudske komunikacije odvija se na relaciji pošiljalac – primalac. Pošiljalac je osoba koja želi nešto da saopšti. Njegovo saopštenje naziva se porukom. Primalac je osoba kojoj je ta… Pročitaj više »Komunikacija

Okrugli sto - Zajednicki odgovor lokalne zajednice na rodno zasnovano nasilje

Zajednički odgovor na rodno zasnovano nasilje

U junu mesecu, Milan Krilović ispred Instituta za medijaciju, pregovaranje i javne politike učestvovao je kao moderator u okruglom stolu koji je organizovalo Udruženje žena Derventa u partnerstvu sa Novosadskom ženskom inicijativom. Tema ove studijske posete bila je “Zajednički odgovor lokalne zajednice na rodno zasnovano nasilje”, gde su organizacije iznele svoja iskustva u radu sa ženama koje su pretrpele ovu vrstu nasilja, posebno tokom pandemije koronavirusa. Članice dveju organizacija imale su… Pročitaj više »Zajednički odgovor na rodno zasnovano nasilje

Okrugli sto - Perspektiva medijacije u privrednim sporovima u AP Vojvodini

Okrugli sto: “Perspektiva medijacije u privrednim sporovima u AP Vojvodini”

U organizaciji Instituta za medijaciju, pregovaranje i javne politike i Regionalnog udruženja medijatora Vojvodine u Novom Sadu, 26. 8. 2022. godine, organizovan je Okrugli sto: “Perspektiva medijacije u privrednim sporovima u AP Vojvodini”. Okugli sto je facilitirao Milan Krilović, zakonski zastupnik Instituta za medijaciju, pregovaranje i javne politike. Prisustvovali su advokati, sudije, preduzetnici, medijatori iz zemlje i regiona, kao i poseban gost medijatorka iz Australije. Pored članova organizacija i gošće… Pročitaj više »Okrugli sto: “Perspektiva medijacije u privrednim sporovima u AP Vojvodini”

Institut za medijaciju zagovara lokalni planski dokument za rodnu ravnopravnost

Institut za medijaciju zagovara lokalni planski dokument za rodnu ravnopravnost

U četvrtak. 24.06.2022. godine, realizovan je okrugli sto na kom su učešće uzele članice Novosadske Ženske Inicijative, članice Udruženja žena „Derventa“ iz BiH i mlade preduzetnice. Okruglom stolu prisustvovala je i Nataša Igić, šef kancelarije za saradnju sa organizacijama civilnog društva Grada Novog Sada. Teme okruglog stola bile su: zajedničko delovanje institucija i civilnog društva u prevenciji rodno zasnovanog nasilja prepreke i mogućnosti što efikasnijeg odgovora na suzbijanje rodno zasnovanog… Pročitaj više »Institut za medijaciju zagovara lokalni planski dokument za rodnu ravnopravnost

Umetnost jednostavnosti u medijaciji

Nemam predstavu šta će se desiti kada odem na medijaciju. Nakon 30 godina prakse, jedina stvar koju znam jeste da su strane zaglavljene, a ako imaju advokate, advokati su zaglavljeni.  Ja nemam set veština, pronicljivih pitanja, niti bilo kojih teorija medijacije koje stavljam na sto. Nemam želju da menjam ljude, da ih učim saradnji, ili da razumem njihove emocije ili takozvane predrasude. Ne tražim matrice, ne stvaram hipoteze i ne… Pročitaj više »Umetnost jednostavnosti u medijaciji

Publikacija “Uticaj digitalnog nasilja na mlade”

Publikacija „Uticaj digitalnog nasilja na mlade“

Zakonski zastupnik Instituta za medijaciju, pregovaranje i javne politike, Milan Krilović, moderirao je i koordinisao javni okrugli sto, a u okviru procesa izrade Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini 2022 – 2025. U amfiteatru Rektorata Univerziteta u Novom Sadu, sa akademskom zajednicom, predstavnicima institucija, organizacija civilnog društva i mladima razgovarali smo na temu digitalnog nasilja, sa ciljem da pokrajinski akcioni plan za mlade obuhvati ciljeve i mere koje… Pročitaj više »Publikacija „Uticaj digitalnog nasilja na mlade“