Skoči na sadržaj

Etički kodeksi medijatora i novinara

Etički kodeksi medijatora i novinara

Etički kodeks medijatora je dokument koji definiše profesionalne standarde, moralne vrednosti i etičke principe kojima bi medijatori trebali da se rukovode u svom radu. Kodeks ima za cilj obezbeđivanje integriteta, transparentnosti i odgovornosti u praksi medijacije i pružanje smernica za postupanje u situacijama koje zahtevaju etička razmatranja.

Etički kodeks medijatora služi kao vodič za medijatore, pomaže im da održe visok nivo profesionalizma i obezbeđuje predvidivost za strane u sporu. Ovaj kodeks može pokrivati razne teme, uključujući, ali ne ograničavajući se na, poverljivost, nepristrasnost, integritet, kompetencije, poštovanje strana, isključivanje sukoba interesa, poštovanje zakona i regulativa, te ostale etičke aspekte pružanja usluge medijacije.

U Srbiji, Etički kodeks medijatora je donet od strane ministra pravde (Etički kodeks posrednika (“Sl. glasnik RS”, br. 146/2014)). Etički kodeks posrednika se sastoji od niza stavki koje obuhvataju osnovne principe i vrednosti koje bi medijatori trebali poštovati.

Etički kodeks medijatora može obuhvatati odredbe i načela kao što su:

Nepristrasnost.

Medijatori treba da budu nepristrasni i ne smeju favorizovati nijednu stranu u sporu. Oni treba da budu slobodni od bilo kakvog sukoba interesa ili pristrasnosti prema jednoj od strana.

Poverljivost.

Medijatori treba da poštuju poverljivost informacija koje se razmenjuju tokom medijacije. Oni ne smeju otkrivati ili koristiti ove informacije bez pristanka strana, osim ako se to u izuzetnim okolnostima zahteva zakonom.

Integritet.

Medijatori treba da vode računa o sukobu interesa u svojim postupcima i ponašanju. Oni treba da izbegavaju bilo kakve aktivnosti koje bi mogle da dovedu u pitanje njihovu objektivnost, nezavisnost ili ispravnost postupanja.

Kompetencije.

Medijatori trebaju imati adekvatne kompetencije i veštine za obavljanje medijacije. Oni trebaju imati znanje o medijacijskom procesu, tehnike komunikacije, rešavanje sukoba i druge relevantne oblasti.

Poštovanje strana u sporu.

Medijatori treba da poštuju i održavaju dostojanstvo, integritet i autonomiju svih strana u sporu. Oni treba da budu osetljivi na potrebe, stavove i interese svih strana, te da pruže podršku u postizanju održivih rešenja.

Ovako koncipiran etički kodeks pruža strukturu i smernice za praksu medijacije. On služi kako bi obezbedio kvalitet i integritet u oblasti medijacije i kako bi se izgradio poverenje između medijatora i strana. Njegova implementacija može doprineti transparentnosti, odgovornosti i profesionalizmu u radu medijatora, što povoljno utiče na kvalitet rešavanja sukoba i izgradnju poverenja u medijacijski proces.

Etički kodeks novinara je skup pravila, smernica i vrednosti koji propisuje standard ponašanja novinara u obavljanju svog posla. Cilj ovog kodeksa je osigurati da novinari rade na profesionalan i etički prihvatljiv način, te da poštuju princip novinarskog integriteta, objektivnosti, istinitosti, transparentnosti i nepristranosti. Kodeks često obuhvata oblasti poput poštovanja privatnosti i dostojanstva pojedinaca, izbegavanje sukoba interesa, tačnost izveštavanja, izbegavanje diskriminacije i stereotipa, izbegavanje plagiranja i manipulisanja informacijama, poštovanje autorskih prava, izbegavanje nasilja i senzacionalizma, kao i odgovornog korišćenja anketa i intervjua.

Etički kodeks novinara Srbije je dokument koji reguliše ponašanje novinara i novinarsko izveštavanje u Srbiji. Kreiran je s ciljem da se unapredi standard novinarstva u zemlji, promoviše etičko i odgovorno novinarstvo, te osigura pravično i kvalitetno informisanje javnosti.

Kodeks naglašava nekoliko ključnih principa novinarske etike. To uključuje obvezu novinara da istražuju i izveštavaju o svim relevantnim informacijama, proveravaju verodostojnost izvora pre objavljivanja informacija, te da budu objektivni i nepristrani u obradi vesti. Takođe, novinari treba da budu transparentni i odgovorni prema svojim čitaocima, slušaocima ili gledaocima.

Etički kodeks novinara u Srbiji takođe promoviše poštovanje prava na privatnost i dostojanstvo pojedinaca, naročito kada je reč o žrtvama nasilja ili drugih osjetljivih situacija. Važna je i zabrana diskriminacije i promovisanje jednakosti i ravnopravnosti u izveštavanju.

Odgovornost novinara u odnosu na autorska prava, izbegavanje plagiranja i korektno navođenje izvora takođe je istaknuta u kodeksu. Novinari moraju da se suzdrže od senzacionalizma, manipulacije informacijama, širenja neproverenih informacija i izbegavanja sukoba interesa.

Etički kodeks novinara u Srbiji takođe ističe važnost prava na slobodu izražavanja i novinarske nezavisnosti, te podstiče novinare na saradnju i međusobno poštovanje kolega.

Važno je napomenuti da je ovaj opis generalan i da detalji etičkog kodeksa mogu biti obuhvaćeni specifičnim pravilima i smernicama novinarskih organizacija.

ETIČKI KODEKS POSREDNIKA

KODEKS NOVINARA SRBIJE

Autor teksta: Milan Krilović, medijator

Tekst je napisan u okviru projekta „Mediji kao medijator i medijacija u medijskim sporovima“, koji je finansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama AP Vojvodine. Stavovi izneti u tekstu ne odražavaju nužno stavove donatora projekta.

Pretplati se
Obavesti o
guest

0 Komentari
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare