Skoči na sadržaj

BIOGRAFIJA: MILAN KRILOVIĆ

Milan Krilović rođen je u Šapcu 18.08.1983. godine. U Loznici završava Srednju ekonomsku školu 2002. godine, nakon čega upisuje Prirodno matematički fakultet Univerziteta u Beogradu. Dve godine kasnije, 2004. godine seli se u Novi Sad i započinje studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. U toku studija obavlja funkcije predsednika Saveza studenata Pravnog fakulteta, potpredsednika Saveza studenata Univerziteta u Novom Sadu, predsednika Studentskog parlamenta Pravnog fakulteta, člana Nastavno naučnog veća i Saveta Pravnog fakulteta, a u toku četvrte godine studija i apsolventskog staža, obavlja funkciju Prodekana studenta Pravnog fakulteta u Novom Sadu. Takođe, četiri godne bio je član Upravnog odbora Ustanove studentskog standarda – Studentski centar Novi Sad i član Saveta Univerziteta u Novom Sadu. Organizuje ih i učestvuje na svim značajnim skupovima i u radnim grupa koje se tiču prava studenata i studentskog standarda i resornih zakona i strategija.

Nakon studija, pet godina radi na poslovima samostalnog pravnog referenta u javno komunalnom sistemu u Novom Sadu. Osniva Centar za razvoj komunlano stambenog sistema i Institut za medijaciju, pregovaranje i javne politike, čiji je do danas zakonski zastupnik. Posle napuštanja stalnog radnog mesta u javno komunalnom sistemu, započinje sa privatnim poslom i osniva konsultatntsku firmu koja do danas uspešno posluje u oblasti upravljanja projektima i savetovanja u vezi sa upravljanjem.

Od 2014. godine aktivan je u oblasti omladinske politike. Iste godine, kao vođa srpske delegacije učestvuje na međunarodnom samitu mladih za mir u Seulu (Južna Koreja), 2019. godine vođa je grupe omladinskih aktivista iz AP Vojvodine u poseti Nordlandu (Norveška), a iste godine vodi grupu mladih iz Srbije u zvaničnu posetu Moskvi (Ruska Federacija). Do danas učestvuje kao koordinator, projektni menadžer, savetnik i mentor u preko deset omladinskih projekata i programa. U avgustu 2022. godine pokreće Novosadski omladinski festival – Youth FEST, čiji je idejni tvorac i izvršni direktor.

 Specijalista za upravljanje ravnomernim regionalnim razvojem kroz fondove EU postaje 2016. godine pohađajući šestomesečni specijalistički kurs u zajedničkom sprovođenju Univerziteta u Novom Sadu i Fonda za evropske poslove AP Vojvodine. Iste godine, postaje licencirani posrednik u rešavanju  sporova – medijator, te trener za obuku medijatora. Nakon toga specijalizuje se u različitim oblastima posredovanja (privreda, stečaj, mobing, autorska prava, napredno pregovaranje itd.). Uporedo, uspešno završava obuke za posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti, lobistu i trenera u oblasti medijske i digitalne pismenosti.

U toku 2020. i 2021. godine koordiniše izradu Akcionog plana politike za mlade na teritoriji AP Vojvodine i Lokalnog akcionog plana za mlade na teritoriji Grada Novog Sada za period 2023 – 2025. godine i u ključuje se u rad radnih grupa za izradu Razvojnog plana AP Vojvodine 2023 – 2030 i Plana razvoja Grada Novog Sada 2023 – 2030, te rad Nacionalne radne grupe za reformu javne uprave. Član Saveta za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji postaje 2023. godine.

U 2021. godini uspešno završava program Osnove javnih politika, koji se sastoji iz kurseva Podaci u javnim politikama (2 ESPB) i Uvod u primenjene javne politike (2 ESPB) u organizaciji Prirodno matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.

Master pravnik postaje 2022. godine, odbranivši rad na temu „Uticaj retorike na postupak medijacije“ na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu u okviru modula Primenjena retorika – javni nastupi. Iste godine upisuje doktorske studije (uža naučna oblast Rimsko pravo).

Oženjen je, otac dvoje dece.

“Verujem da su društveni angažman i celoživotno obrazovanje i učenje obaveze pojedinca prema društvu i sebi. Ako svako od nas sa svojim veštinama, znanjima i sposobnostima učini najbolje što može, takav organizovani kolektivni napor bio bi dovoljan za bolju budućnost. Samo treba verovati u svoj san, biti realan i svestan svojih mogućnosti, ali i svojih nemogućnosti.” – Milan Krilović

Milan smatra da obraćajući pažnju učimo da vodimo razgovore bez gubljenja vremena, bez dosade i najvažnije bez vređanja. Vođenjem pravih razgovora stiču se i unapređuju veštine kakve su govorništvo, javni nastup, retorika, ali i stiču i neguju poverenje, uvažavanje i poštovanje, kao uzvišene vrednosti i neophodni okviri za opstanak čovečnosti.

„Budite zainteresovani za druge ljude. Držite vaš um otvorenim što više možete.
Radite to! Razgovarajte sa ljudima, slušajte ih, i najvažnije, budite spremni da budete zadivljeni.” – Milan Krilović