Skoči na sadržaj

O medijaciji

Medijacija je alternativni način rešavanja sporova u kojem treće lice odnosno medijator pomaže stranama u pronalaženju uzajamno prihvatljivog rešenja. Medijator je neutralno,  nepristrasno i nezavisno lice koje uz pomoć komunikacionih veština i konstruktivnog dijaloga obezbeđuje da postupak medijacije bude usmeren prvenstveno na potrebe, prava i interese učesnika. Tim Instituta za medijaciju, pregovaranje i javne politike na čelu sa
Milanom Krilovićem sprovode program osnovne i specijalizovane obuke za medijatore sa ciljem unapređenja alternativnih vidova rešavanja sukoba i podizanjem svesti građana o prednostima medijacije.

Medijacija predstavlja alternativni način rešavanja sudskih, ali i onih postupaka koji to još uvek nisu. Za razliku od sudskih postupaka, medijacija je brži i jeftiniji način u rešavanju sporova jer stranke koje izaberu da spor reše medijacijom ne plaćaju sudske troškove i provode manje vremena u postupku. Prednost medijacije je i ta što medijator nije zamena za sudiju niti nameće rešenje, već pomaže pri uspostavljanju komunikacije među stranama u sporu, poboljšava odnose i pomaže stranama da dođu do rešenja sporazumno. Zbog alternativnog pristupa rešavanju sporova, medijacija pomaže rasterećenju sudova i obezbeđuje efikasnije i jeftinije rešenje.

ANALIZA SUKOBA + KONSTRUKTIVAN DIJALOG = ZAJEDNIČKI PRIHVATLJIVO REŠENJE

Postupak medijacije i pregovaranja može biti vođen u građanskim, krivičnim, prekršajnim, upravnim, privrednim, radnim, potrošačkim i drugim postupcima i sporovima koji su medijabilni.

Strane koje se odluče da svoj spor reše medijacijom, ostvaruju sve prednosti vansudskog rešavanja spora kao što su ušteda vremena i novca, ali i veći stepen privatnosti kao i apsolutna poverljivost podataka. Za razliku od sudskih procesa, medijacija je dobrovoljna, a do rešenja se dolazi samo kada se strane usaglase. Zbog kraćeg trajanja medijacije od sudskih postupaka, praksa je pokazala da se do rešenja dolazi najčešće u roku manjem od 60 dana, a procenat uspešnosti je vrlo visok – oko 70% slučajeva uspešno je rešeno medijacijom.

Zbog specifične prirode postupka medijacije, medijator je odgovorna osoba koja ima potrebne pregovoračke i komunikacione veštine neophodne za uspešno posredovanje i mora posedovati dozvolu odnosno licencu za rad. Iz tog razloga Institut za medijaciju, pregovaranje i javne politike  kroz programe osnovne i specijalizovane obuke obezbeđuje sticanje pregovaračkih i komunikacionih veština i znanja. Takođe, uspešnim završetkom obuke polaznici ispunjavaju uslov za dobijanje licence za posredovanje i upis u Registar posrednika Ministarstva pravde Republike Srbije. 

Tim Instituta sačinjen od stručnjaka iz oblasti prava, psihologije, ekonomije ali i drugih važnih nauka i disciplina koje pomažu boljem razumevanju problema koji nastaju u sporovima te na taj način obezbeđuju bolji kvalitet i veću uspešnost medijacije. Član tima Instituta i sertifikovani trener za obuku medijatora Milan Krilović kaže da je uz pomoć medijacije, na bazi konstruktivnog dijaloga i analize sukoba na jednom neformalnom nivou razgovarati o interesima i potrebama strana – a ne o moći, te na taj način problem može biti rešen u nekoliko sesija.

Primer dobre prakse:

Praktikovanje medijacije u zemljama Evropske unije pokazalo se uspešnom, pogotovo na primeru Italije koja koristi „ublaženi“ obavezujući sistem medijacije, što znači da u određenim slučajevima sud uputi stranke na sastanak sa medijatorom pre zakazivanja pripremnog ročišta ili prvog ročišta za glavnu raspravu. U periodu od marta 2011. godine do decembra 2012. godine, kada je u Italiji primenjieno obavezno posredovanje u građanskim i komercijalnim sporovima, došlo je do uštede u iznosu od 420 miliona evra fizičkim i pravnim licima.