Skoči na sadržaj

MENTORSTVO, LIDERSTVO I TIMSKI RAD

Trajanje obuke: Obuka se realizuje u trajanju od pet radnih dana, odnosno trideset pet (35) časova. I dan - osam (8) časova, II dan - sedam (7) časova, III dan – sedam (7) časova, IV dan – osam (8) časova, V dan – pet (5) časova

Sadržaj obuke

- Pojam mentorstva
- Procena potrebe za mentorstvom i         razvoj mentorskih veština
- Proces upravljanja mentorskim sastancima i prilagođavanja potrebama mentija
- Alati za mentorski rad
- Savremeno i efektno liderstvo
- Liderske veštine i vizija
- Motivacija saradnika i lične potrebe lidera
- Pojam, planiranje, formiranje i vođenje produktivnog tima- Rešavanje problema u timu i evaluacija timsko

KOMUNIKACIJA I RAD SA „TEŠKIM“ LJUDIMA

Trajanje obuke: Obuka se realizuje dva dana u trajanju od petnaest (15) časova. I dan - osam (8) časova, II dan - sedam (7) časova

Sadržaj obuke

-Pojam teških razgovora
- Ciklus konflikta
- Okidači konflikta
- Tipovi teških sagovornika
- Faze u teškim razgovorima
- Tehnike vođenja teških razgovora
- Priprema za teške razgovore
- Simulacije

VEŠTINA ODLUČIVANJA I DELEGIRANJA ODGOVORNOSTI

Trajanje obuke: Obuka se realizuje tri dana u trajanju od dvdesetdva (22) časa. I dan - osam (8) časova, II dan - sedam (7) časova, III dan - sedam (7) časova

Sadržaj obuke

- Početak, vođenje i završetak sastanka
- Izazovi u toku vođenja sastanka i prevazilaženje istih
- Virtuelni sastanci
- Pojam i koraci u procesu donošenja odluke
- Donošenje odluke, saopštavanje, sprovođenje i evaluacija odluke
- Efektivno delegiranje
- Priprema delegiranja, prenošenje zaduženja i nadgledanje

JAVNI NASTUP

Trajanje obuke: Obuka se realizuje šest dana u trajanju od trideset (30) časova. I dan - pet (5) časova, II dan - pet (5) časova, III dan - pet (5) časova, IV dan - pet (5) časova, V dan - pet (5) časova, VI dan - pet (5) časova

Sadržaj obuke

- Sticanje hrabrosti i samopouzdanja
- Poboljšanje pamćenja
- Održavanje pažnje slušalaca/publike
- Ključni elementi uspešnog govora/nastupa
- Upečatljivost i ubedljivost
- Animiranje slušalaca- Dikcija

VEŠTINE UPRAVLJANJA VREMENOM

Obuka se realizuje u trajanju od osam (8) časova. I dan - četiri (4) časa, II dan - četiri (4) časa.

Sadržaj obuke

- Razumevanje važnosti racionalnog korišćenja vremena
- Procena načina provođenja vremena i otkrivanja šanse za napredak
- Kreiranje plana za racionalno korišćenje vremena u odnosu na postavljeni cilj
- Razumevanje upravljanja vremenom kroz vremensko ograničenje svake pojedinačne aktivnosti
-- Definisanje vremena kao resursa i analiza, alati i saveti za njegovo trošenje

VEŠTINE UPRAVLJANJA STRESOM

Trajanje obuke: Obuka se realizuje u trajanju od osam (8) časova. I dan - četiri (4) časa, II dan - četiri (4) časa.

Sadržaj obuke

- Negativan stres (preopterećenost i toksična zabrinutost)
- Pozitivan stres i produktivna zabrinutost
- Tehnike procene stresa i veštine preuzimanja kontrole
- Transformacija zabrinutosti u akciju
- Korišćenje „eliminatora“ stresa