Skoči na sadržaj

Posredovanje u sporovima iz oblasti stečajnog prava

Specijalizovana obuka je koncipirana kao organizovano sticanje i usavršavanje praktičnih znanja i veština potrebnih za samostalno, efikasno i uspešno obavljanje medijacije, a pohađanje i uspešno završavanje obuke je uslov za ostvarivanje prava na produžetak licence, odnosno dozvole za posredovanje koju izdaje Ministarstvo pravde Republike Srbije.

Dozvola za posredovanje se obnavlja na pismeni zahtev posrednika pre isteka roka na koji je dozvola za posredovanje izdata.

Uz zahtev za obnavljanje dozvole podnose se dokazi o ispunjenosti uslova popisanih Zakonom, i to:

  1. dokaz o pohađanju najmanje deset časova stručnog usavršavanja posrednika u toku jedne godine;
  2. dokaz o najmanje pet posredovanja za vreme važenja dozvole za posredovanje;
  3. dokaz o uplati takse u skladu sa posebnim zakonom, dokaz o uplati naknade za razmatranje zahteva i obnavljanje dozvole za posredovanje.

Dozvola za posredovanje izdaje se prvi put sa rokom važenja od tri godine, a kada se obnavlja izdaje se na rok od pet godina.

Specijalizovana obuka “Posredovanje u sporovima iz oblasti stečajnog prava” namenjena je medijatorima – posrednicima, sa već završenom Osnovno obukom, advokatima, pravnicima, menadžerima i drugim zaposlenim u privrednim društvima, javnim preduzećima, institucijama, te javnom i nevladinom sektoru, punomoćnici, poslovni i pravni konsultanti, kao i svi koji su u okviru svojih radnih aktivnosti uključeni u prevenciju i rešavanje sporova u privredi, profesionalci u firmamam za slučajeve posredovanja u sporovima i druga zainteresovana lica.

Obuka je akreditovana od strane Ministarstva pravde Republike Srbije.

PREDAVAČI

Sa bogatim iskustvom u oblasti medijacije, naši predavači dele svoje dragoceno znanje, pružajući Vam neprocenjive uvide i veštine koje će Vas istaći na tržištu. Spremni su da Vas motivišu i podrže na vašem putu ka profesionalnom uspehu. Sa našim predavačima kao vašim vodičima, možete biti sigurni da ste na pravom putu ka ostvarenju svojih ciljeva.

Tihomir Tubin

Tihomir Tubin

Diplomirani pravnik, licencirani medijator, specijalizovan za posredovanje u privrednim i porodičnim sporovima sa dugogodišnjim iskustvom u korporativnom pravu. Trenutno aktivan u oblasti informacionih tehnologija.

Dejan Erak

Dejan Erak

Master inženjer poljoprivrede, stečajni upravnik, sudski veštak, posrednik u rešavanju sporova – medijator

Milan Krilović

Milan Krilović

Master pravnik, posrednik u rešavanju sporova – medijator, specijalizovan za samostalnog trenera, specijalista za upravljanje ravnomernim regionalnim razvojem kroz EU fondove

Cilj obuke:

  • Stručno usavršavanje posrednika za rešavanje sporova iz oblasti stečajnog prava;
  • Sticanje znanja i osposobljavanje za razumevanje propisa iz oblasti stečajnog prava (npr. Zakon o stečaju, Zakon o privrednim društvima, Zakon o obliacionim odnosima, Zakon o hipoteci itd. );
  • Prepoznavanje slučajeva iz kojih mogu nastati sporovi u oblasti stečajnog prava;
  • Prednosti medijacije u stečajnom postupku;
  • Upoznavanje sa radom i ulogom stečajnog upravnika i stečajnog sudije u postupku stečaja, usvajanje potrebnih veština i znanja za samostalno posredovanje u sporovima iz oblasti stečajnog prava i sastavljanje pravno usklađenog sporazuma.
PROGRAM OBUKE: ​

Naš pristup obuci je interaktivan i angažovan, kombinujući teorijsko znanje sa praktičnim radom. Tokom programa obuke, dobićete priliku da radite na stvarnim projektnim zadacima, sarađujete s drugim polaznicima i dobijete povratne informacije od naših predavača. Ovo će vam omogućiti da primenite svoje veštine u stvarnom okruženju i izgradite svoj portfolio koji će vas izdvojiti od konkurencije.

Upoznavanje sa učesnicima programa i uvodnim temama koje se odnose na specifičnosti medijacije u oblasti izvršenja i teme u vezi sa oblastima stečajnog prava. Ovladavanje znanjima o stečaju sa aspekta rešavanja spornih odnosa u postopku medijacije i znanjima o pozitivno pravnim propisima u predmetnoj oblasti, kao i upoznavanje sa veštinama i tehnikama vođenja postupka posredovanja u određenim specifičnim situacijama.

Prvi i drugi čas:
– Predstavljanje realizatora I učesnika
– Plan rada I pravila rada
– Nacionalni pravni okvir koji reguliše stečajno pravo

Treći i četvrti čas:
– Pojam stečajnog postupka
– Razlučni, stečajni, izlučni poverioci i poverioci stečajne mase
– Organi stečajnog postupka
– Pojam stečajne mase i isplatnog reda

Peti i šesti čas:
– Faze stečajnog postupka (prvo poverilačko i ispitno ročIšte)
– Stečajni postupak po unapred pripremljenom planu reorganizacije (UPPR)
– Bankratstvo i reorganizacija
– Posledice bankrotstva i reorganizacije na dužničko-poverilačke odnose
– Osporena potraživanja i medijacija

Sedmi i osmi čas:
– Rešavanje sporova iz oblasti stečajnog prava u Srbiji
– Medijabilnost sporova iz oblasti stečajnog prava

Upoznavanje sa veštinama i tehnikama vođenja postupka medijacije u spornim odnosima iz oblasti stečajnog prava sa praktičnim vežbama. Priprema za medijaciju i proces/faze medijacije u oblasti stečajnog prava. Početak medijacije i iznošenje bitnih aspekata problema. Razmena razjašnjavanje tema. Mapiranje interesa/potreba i predlozi rešenja. Završno pregovaranje i izrada sporazuma. Simulacije medijacije u oblasti stečajnog prava.

Prvi čas:
Specifičnosti medijacije u sporovima iz oblasti stečajnog prava (koraci u medijaciji:
– imenovanje posrednika
– preliminarni kontakt posrednika sa stranama radi pripreme za medijaciju
– nezvanično otvaranje
– zajednička sesija
– odvojeni razgovori
– pregovaranje
– postizanje sporazumnog rešenja)

Drugi čas:
Kompetentnost posrednika:
– Specifične veštine za posredovanje u sporovima iz oblasti stečajnog prava – teorijski deo

Treći čas:
Kompetentnost posrednika:
– Specifične veštine za posredovanje u sporovima iz oblasti stečajnog prava – praktični deo

Četvrti čas:
– Etičke dileme posrednika u rešavanju sporova iz oblasti stečajnog prava

Peti i šesti čas:
– Simulacije postupka posredovanja u sporovima iz oblasti stečajnog prava

Sedmi čas:
– Evaluacija i podela uverenja

Po završetku polaznik je osposobljen za:

- Rešavanje sporova iz oblasti posredovanja u sporovima iz oblasti stečajnog prava
- Razumevanje propisa iz oblasti posredovanja u sporovima iz oblasti stečajnog prava
- Prepoznavanje slučajeva iz kojih mogu nastati sporovi

koliko traje obuka?

Specijalizovana obuka traje 15 časova, ukupno 2 dana.
Prvi dan u trajanju od 8, a drugi dan u trajanju od 7 časova.

KOLIKO KOŠTA OBUKA?

Kotizacija 18.000,00 RSD
Za grupne prijave preko 6 polaznika popust 20%
Postoji mogućnost plaćanja kotizacije u mesečnim ratama