Skoči na sadržaj

Rezultati ankete o stavovima građanki i građana o radu lokalne samouprave i lokalnih institucija u Novom Sadu

Rezultati ankete o stavovima građanki i građana o radu lokalne samouprave i lokalnih institucija u Novom Sadu

Kvalitetno funkcionisanje lokalnih samouprava podjednako je važno kao i funkcionisanje centralne uprave – građanima možda i važnije. U zemljama Evropske unije, preko 70% zakonodavstva sprovode upravo lokalne samouprave. Kroz kratku anketu na terenu želeli smo da saznamo šta građanke i građani Novog Sada misle i kakva su njihova iskustva sa radom lokalne samouprave i lokalnih institucija. 

Ovi nalazi sumirani su u ukupnim rezulatatima istraživanja koje se sprovodi u okviru platforme PRATI(MO) SVOJU REFORMU!. Cilj je definisati ključne probleme i komunicirati sa predstavnicima lokalnih samouprava.

Postoji primetan nedostatak mogućnosti da se lokalnim upravama pruži povratna informacija o tome koliko kvalitetno rade i koliko smo svi mi, kao građani, zadovoljni ili nezadovoljni, šta nam smeta, a šta nam se dopada. Ova anketa predstavlja vrlo značajan doprinos boljem razumevanju stanja na lokalu. Rezultati istraživanja će biti korišćeni za davanje konkretnih predloga lokalnim vlastima, o tome šta je potrebno uraditi da bi se različiti problemi na lokalu uspešnije rešavali.

Anketa je sprovedena u okviru projekta “Western Balkan Civil Society Empowerment for a Reformed Public Administration – WeBER 2.0”, koji je većinom finansiran od strane Evropske unije, i koji u periodu od 22. decembra 2019. godine do 23. juna 2023. godine, sprovodi Centar za evropske politike (CEP).

U anketi je učestvovalo 200 građanki i građana Novog Sada. U procentima po polovima 68% su žene i 32% muškarci.

Anketa je sprovedena popunjavanjem upitnika uz prisustvo anketara, slučajnim uzorkom, isključivo na terenu.

Lokacije ispred kojih je popunjavan upitnik su platoi ispred zgrada Centra za socijalni rad, Katastra, Policijske uprave, Poreske uprave, Nacionalne službe za zapošljavanje, PIO fonda i Prijemne kancelarije Gradske kuće.

Prosek godina starosti građanki i građana koji su anketirani je 40,64.

Medijalna vrednost godina starosti građanki i građana koji su učestvovali u anketi je 38.

Anketni formular su činile tri celine.

   1. Usluga o kojoj želite podeliti iskustvo:

    • Rođenje deteta

    • Smrt bliske osobe

    • Venčanje/registracija partnerstva

    • Priprema i odlazak u penziju

    • Priprema i upis u visokoškolsku ustanovu

    • Priprema i upis u vrtić, osnovnu ili srednju školu

    • Pribavljanje ili promena ličnih dokumenata

    • Stanovanje (za vlasnike i podstanare)

    • Strani državljani u Srbiji

    • Trudničko bolovanje, porodiljsko odsustvo i odsustvo radi nege deteta

    • Prijava i plaćanje poreza

    • Stručno usavršavanje i karijerni razvoj

    • Pokretanje biznisa

    • Zapošljavanje radnika

    • Invaliditet i posebne potrebe

    • Izgubio sam posao/Tražim novi posao

    • Kupoprodaja i registracija vozila

    • Kupoprodaja i uknjiženje nepokretnosti

    • Zaštita ličnog zdravlja

    • Podnošenje krivične prijave

    • Ostalo – dopiši

     1. Da li biste ocenili iskustvo kao pozitivno ili negativno?

      • Pozitivno

      • Negativno

       1. Molimo Vas da ukratko opišete svoje iskustvo.

      Rezultati ankete

      Komentari građanki i građana koji su anketirani 

      Pribavljanje ili promena ličnih dokumenata

      Kao pozitivna iskustva građanke i građani najčešće navode da nisu imali nikakve probleme prilikom pribavljanja ili promene ličnih dokumenata, jer je procedura bila organizovana u zakazano vreme, te funkcionalnost sajta ministarstva i sistema e-uprave ocenjuju odličnom ocenom. S druge strane, kada je u pitanju digitalizacija neki građani imaju utisak da je to, kako pojedinici navode “mrtvo slovo na papiru”, a osnovni razlozi su nemogućnost zakazivanja termina u svim stanicama, kao i okolnosti da tamo gde je to moguće, termini nisu uvek poštovani.

      Broj onih koji imaju pozitivno i negativno iskustvo je u potpunosti izjednačen. Dakle, dok veliki broj njih navodi da su i više nego zadovoljni iskustvom i maksimalnu korektnost i ljubaznost zaposlenih, drugi navode da proces ostvarivanja prava, odnosno kvalitet i brzina usluge, “zavisi od ljudi koji rade na šalteru”.

      Građanke i građani koji imaju negativna iskustva, kao najčešće probleme navode: Sporost procedure, gužve na šalterima i dugo čekanje u redu (i sa malom decom); Neefikasan sistem zakazivanja koji treba da se promeni; Okolnost čestih pauza od strane zaposlenih; Izazove sa funkcionalnošću sertifikata za očitavanje lične karte i elektronskog potpisa; Okolnosti zbog ličnih dokumenata moraju da obezbede slobodan dan na poslu. Neuređenost i oronulost (stari enerijer i estetski izgled) zgrada u kojima se ishoduju dokumenti. Dolazak na red za ishodovanje dokumenata putem poznanstva (“preko veze”), a bez objektivnog razloga usled porodičnih, poslovnih i sličnih opravdanih razloga koji nisu ni prepoznati instintucionalno ili protokolarno, te i u tim slučajevima procedura zavisi od arbitrarne odluke službenice ili službenika. Nefunkcionalnost pulteva za informacije. Neadekvatna međusektorska komunikaciji I usklađenost podataka i procedura.

      Priprema i upis u visokoškolsku ustanovu

      Studenti navode da su zadovoljni iskustvom, te da pri upisu nisu imali problem, kao ni tokom studija. Nastavni kadar je dobar, mahom su mladi profesori koji imaju razumevanja za studente i izlaze im u susret. Tamo gde je upis elektronski, sve je dobro organizovano i studenti su zadovoljni, međutim na pojedinim visokoškolskim ustanovama gde se i dalje koristi tradicionalni način upisa isti je zastareo i trebalo bi da se uvede elektronski model upisa. Školarine na državnim fakultetima su toliko velike da više nema razlike u odnosu na privatne fakultete. Nesrazmeran je kvalitet i obim usluge u odnosu na visinu iznosa školarine.

      Zaštita ličnog zdravlja

      Građanke i građani sistem zaštite ličnog zdravlja ocenjuju izuzetno negativno, odnosno navode da u toj sferi imaju najnegativnija iskustva. Navode da je lečenje izuzetno skupo, obzirom da se iz zdravstvenog fonda pokrivaju troškovi koji su osnovni i nedovoljni za dugoročno tretiranje najvećeg broja bolesti. Takođe, žale se da ne mogu da iz zdravstvenog fonda ostvare garantovana prava. Dugo čekaju na preglede i žale se na neljubaznost prilikom pružanja usluga. Ističe se razumevanje za zdravstvene radnike, obzirom da na jednog izabranog lekara dolazi nerealno veliki broj pacijenata, te se predlažu nova zapošljavanja u zdravstvenom sistemu, naročito na nivou primarne zaštite, jer je sistem preopterećen i neorganizovan. Takođe, građanke i građani kao veliki problem navode nehigijenske uslove, stare zgrade u kojima se pružaju zdravstvene usluge, te zastarele (često u kvaru) aparate ili nepostojanje istih. Navode da lekari u državnim bolnicama i domovima zdravlja u pojedinim slučajevima ne priznaju nalaze iz privatnih. Sve više je za zaštitu ličnog zdravlja izbor privatna praksa, jer opada nivo poverenja u državni sistem, iako su troškovi lečenja za veliki broj građanki i građana, kako navode “nepodnošljivi”. Građanke i građani predlažu da se plate zdravstvenih radnika povećaju za najmanje 50%, te da se uslove izborom rada u privatnoj ili državnoj praksi. Konstantno se apeluje na odlazak na redovne kontrole kod doktora, a nema slobodnih  termina za preglede. Pregledi se zakazuju za četiri do pet meseci, a kašnjenja su u proseku još toliko. Procedure prilikom zakazivanja i odlaska na pregled su spore, trebalo bi da se ubrzaju.

      Stanovanje (za vlasnike i podstanare)

      Cene stanarina su visoke, a loš je izbor stanova za veliki novac, objašnjavaju građanke i građani koji su podstanari. S druge strane, vlasnici stanova navode da se dešava da podstanari naprave ogromne račune za komunalije i struju i odsele se bez najave. Podstanari smatraju da je neophodna intervencija države u pogledu ograničavanja, odnosno utvrđivanja maksimalnog iznosa stanarina po kvadratu. Navodi se da postoji velika zloupotreba okolnosti doseljavanja stranaca iz ratom zahvaćenih područja. Građanke i građani imaju utisak da se grad urbanistički razvija pod uticajem investitora, a ne građana, te da se u tom smislu ne kontroliše kvalitet gradnje zgrada, već da se “gleda kroz prste” politički “podobnim” investitorima. Nema dovoljno parking mesta po stambenoj zgradi i u toj sferi su takođe “dozvoljene” zloupotrebe od strane investitora. Ne postoji kultura kolektivnog stanovanja u zgradama i u tom smislu stambene zajednice su vrlo često nefunkcionalne.

      Priprema i upis u vrtić, osnovnu i srednju školu

      “Upisala sam dete u vrtić i sve sam odradila online, preko e-uprave. Veoma sam zadovoljna.”

      “Upisivala sam dete u vrtić i sve je prošlo ok, odradila sam to online.”

      “Podnela sam zahtev za dobijanje subvencije za privatni vrtić, ali nisam dobila nikakav odgovor.”

      “Hrana u vrtiću je loša. Deca treba zdravije da se hrane.”

      “Zadovoljna sam uslugom, nisam imala nikakvih problema, sve je proteklo brzo.”

      “Imam osnovca u kući, u školi stalno traže da se nešto plati. Cene udžbenika su previsoke. Školstvo treba da bude besplatno.”

      “Upis u vrtić je protekao normalno, bez ikakvih problema.”

      “Deca se u vrtić upisuju preko veze.”

      “U osnovnoj školi deca prolaze samo neki formalni test sposobnosti na osnovu kojeg im psiholozi savetuju koju srednju da upišu. Taj razgovor sa psihologom je nedovoljan. Mora se više raditi na tome da deca zaista spoznaju svoje kapacitete i sposobnosti i da upišu nešto što odgovara njihovom tipu ličnosti.” 

      “Manjak državnih vrtića. Deca se upišu i drži se rezervisano mesto, a deca ne idu u vrtić.”

      “Cene privatnih vrtića su porasle, a subvencije grada su ostale iste.”

      “Detelinari fale osnovne škole i vrtići. Dete mi ide u Osnovnu školu “Svetozar Marković Toza”, koja je pretrpana. Preveliki je broj dece u odeljenjima. Slaba je disciplina. Nastavnik ne može da održi čas. Ta škola je imala dva sprata kad sam ja išla u nju, a sad su nadogradili još jedan sprat. Nema dovoljno kapaciteta za toliki broj dece.”

      “Upisala sam decu u vrtić bez ikakvih problema.”

      “Upisala sam dete u vrtić i iskustva su pozitivna, sve sam obavila online.”

      “Samo veza radi, nasilje na svim nivoima, direktori i nastavnici nezainteresovani, gomilanje gradiva, niske plate.”

      “Moja unuka je skoro upisana vrtić i to bez problema. Zadovoljna sam uslovima u kojima borave. Deca su čuvana po ceo dan i imaju tri obroka.”

      “Sve je super, obavlja se preko e-uprave. Funkcioniše iznenađujuće dobro.”

      Kupoprodaja i uknjiženje nepokretnosti

      Građanke i građani navode da je administracija jako spora. Katastar stalno štrajkuje, mora se čekati, a korisnici usluga imaju utisak da su zaposleni nestručni, neljubazni i neprofesionalni, te da katastar loše funkcioniše, postoji veliki broj loše unetih podataka, velike su gužve i kasni se i po nekoliko godina za postupanje po zahtevima. Procedura jako dugo traje, treba da se skrati. 

      Stručno usavršavanje i karijerni razvoj

      Na nivou grada ne postoji sistemsko rešenje za karijerno upravljanje I vođenje, naročito za mlade. Na fakultetima ne postoje centri za karijerni razvoj, gde bi studentkinje i studenti mogli da steknu neke praktične veštine potrebne na tržištu. Sve je prepušteno pojedincu i njegovoj inicijativi, koliko će u slobodno vreme da se usavršava. Trebalo bi da postoji neki sistemski program. “To u našoj zemlji ne postoji.”

      Pokretanje biznisa

      Utisak građanki i građana jeste da su fiskalni i parafiskalni nameti preveliki. Oni pozitivno ocenjuju okolnost da gotovo sve aktivnosti koje su potrebne za osnivanje firme mogu da urade online. Utisak je da se poslednjih godina mnogo radi na osnaživanju ženskog preduzetništva, što je za svaku pohvalu. Smatraju da se žene preduzetnice kažnjavaju kad idu na trudničko. “Ja sam troje dece rodila i kažnjena sam što sam preduzetnik. Kada sam išla na trudničko morala sam da biram da li da zatvorim firmu ili da zaposlim poslovođu i da njemu plaćam punu platu i doprinose, što se ne isplati.”

      Venčanje/registracija partnerstva

      “Sama procedura je bila u redu, ali mi se ne sviđa zgrada u kojoj se obavlja venčanje. Trebalo bi je renovirati. Nivo informatičkog znanja zaposlenih je na niskom nivou.”

      “Venčala sam se ove godine i sve je bilo super, imala sam jako dobru saradnju sa matičarkom, jako sam zadovoljna.”

      “Imala sam problema prilikom venčanja, jer moje ime ima slovo “x” i pogrešno su mi napisali ime. To mi se inače dešava svuda, u bilo kojoj instituciji ili organu. Nigde ne znaju da mi pravilno napišu ime.”

      “Prošle godine sam sklopila bračnu zajednicu i saradnja sa matičarkom je bila odlična, sve što je bilo dogovoreno, bilo je urađeno, profesionalna na ceremoniji, a izvod je posle par dana stigao na kućnu adresu.”

      Rođenje deteta

      Kada je reč o utiscima i iskustvima u oblasti usluga prilikom rađanja deteta, postoji velika podeljenost u komentarima građanki i građana koji su anketirani. Jedna grupa navodi da su uslovi loši, da je osoblje neljubazno i neprofesionalno, da je usluga neadekvatna, te da postoje okolnosti koje oni definišu kao obaveznost obezbeđivanja poklona za doktore, medicinske setre I drugo osoblje.

      Sa druge strane imamo dijametralno suprotna pozitivna iskustva, npr.: 

      “Uslovi u Betaniji su jako dobri, medicinske sestre i babice ljubazne.” 

      “Porodila sam se u Betaniji i sva administracija je bila začas odrađena online.”  

      “Medicinske sestre, doktori i babica u porodilištu su bili odlični. Uslovi su dobri.”

      Pripremam se za penziju

      Građani smatraju da pojave kakve su neprijavljivanje radnika od strane poslodavaca, odnosno rad na crno, predstavlja veliki problem, dugoročno, obzirom da je u takvim situacijama ostvarivanje prava na penziju, koja je dovoljna za minimum preživljavanja, gotovo nemoguće. Slično je i u slučajevima kod zaposlenih prijavljenih na minimalac. Takođe, utisci su da PIO fond u određenim procedurama nije dovoljno efikasan, te da unutar Sistema, pojedinačne službe, ponekad nisu dovoljnu sinhronizovane u radu, te da ne postoji jedno mesto gde mogu dobiti sve relevantne informacije ili izvršiti sve potrebne aktivnosti u cilju ostvarivanja pojedinačnog prava ili usluge.

      Porodiljsko odsustvo i odsustvo radi nege deteta

      “Preduzetnica sam koja je redovno plaćala porez osam godina, a kada sam otišla na porodiljsko odsustvo, nisam primala naknadu u punom iznosu kao druge porodilje koje rade kod poslodavca. Morala sam se odreći plaćanja poreza na prihode od delatnosti, jer mi je porodiljska naknada bila mala.” 

      “Kada sam otišla kod doktorke da mi otvori trudničko bolovanje, dobila sam informaciju da na to nemam pravo, jer idem kod privatnog lekara na preglede. Morala sam da nastavim da radim još mesec dana, a bilo mi je preporučeno  mirovanje i održavanje trudnoće.

      Prijava i plaćanje poreza

      Građani su zadovoljni što je obrađivanje i plaćanje poreza moguće uraditi elektronski, što mi uštedi dosta vremena. 

      Strani državljani u Srbiji

      U procesu ostvarivanja prava na privremeni boravak i produžetak privremenog boravka na osnovu vanbračne zajednice informacije i procedure se ralikuju u različitim lokalnim samoupravama i praksa i protokoli se menjaju od situacije do situacije, utisak je i iskustvo pojedinih građana. Takođe, pojedini ispitanici navode da rešenje po zahtevu za sticanje državljanstva čekaju već nekoliko meseci.

      Pozitivna iskustva građana govore da su kod pokretanja biznisa u Srbiji, građani, kao strani državljani brzo ostvarivali svoja prava i nisu imali nikakve probleme.

      Zapošljavanje radnika

      Osnovni utisak i zamerka građana je tzv. “stranačko zapošljavanje” i jako mala mogućnost zapošljavanja osoba sa invaliditetom i starijih građana. 

      Izgubio sam posao/tražim novi posao

      “Izgubila sam posao i teško mi je da u ovim godinama nađem novi. Prijavljena sam na biro rada, ali me za sada još nisu zvali.”

      “Moj prijatelj ima 55 godina i izgubio je posao. Ne može da nađe novi, zbog godina.”

      Invaliditet i posebne potrebe

      “Prezadovoljna sam radom Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje – brzo, precizno, jasno.”

      Pretplati se
      Obavesti o
      guest

      0 Komentari
      Ugrađene povratne informacije
      Pogledaj sve komentare