Skoči na sadržaj

Specijalizovana obuka posredovanje u sporovima iz oblasti intelektualne svojine

Institut za medijaciju, pregovaranje i javne politike u sklopu svojih aktivnost organizuje i dva tipa obuke za medijatore – osnova obuka i specijalizovana obuka medijatora. Obuka je koncipirana kao organizovano sticanje i usavršavanje praktičnih znanja i veština potrebnih za samostalno, efikasno i uspešno obavljanje medijacije, a završena osnovna obuka je uslov za sticanje svojstva medijatora odnosno pohađanje i uspešno završavanje obuke uslov je za ostvarivanje prava na licencu za posredovanje i upis u Registar posrednika Ministarstva pravde Republike Srbije.

Specijalizovanu obuku Posredovanje u sporovima iz oblasti intelektualne svojine mogu pohađati medijatori – posrednici, sa već završenom Osnovno obukom, advokati, pravnici, menadžeri i drugi zaposleni u privrednim društvima, javnim preduzećima, institucijama, te javnom i nevladinom sektoru, punomoćnici, poslovni i pravni konsultanti, kao i svi koji su u okviru svojih radnih aktivnosti uključeni u prevenciju i rešavanje sporova u privredi, profesionalci u firmamam za slučajeve posredovanja u sporovima i druga zainteresovana lica.

Specijalizovana obuka - Posredovanje u sporovima iz oblasti intelektualne svojine​

Aktivno slušanje, preformulacija, parafraziranje i identifikovanja konfliktnih tačaka u sporovima omogućuju medijatorima da pomognu rešavanju problema pravne prirode i sporova unutar organizacija, institucija ili preduzeća.

Programom obuke rukovodi tim profesionalaca iz oblasti prava i medijacije u čijem sastavu su: Milan Krilović, sertifikovani samostalni trener za obuku medijatora. U timu predavača su, Tanja Dugonjić, advokat, posrednik u rešavanju sporova – medijator, specijalizovana za posredovanje u privrednim sporovima i Jelena Zelinčević, diplomirani pravnik, posrednik u rešavanju sporova – medijator, specijalizovana za posredovanje u sporovima iz intelektualne svojine.

Zbog specifičnosti pravnog sistema Republike Srbije osposobljavanje što većeg broja medijatora predstavlja imperativ u budućem pravnom delovanju i istovremeno doprinosi većoj efikasnosti sudstva i sudskih postupaka.

Obuka se realizuje prema Pravilniku o Programu osnovne obuke za posrednike Ministarstva pravde Republike Srbije i regulisan je Zakonom o posredovanju i rešavanju sporova.

Diplomirani pravnik, licencirani medijator, sertifikovani samostalni trener za obuku medijatora, specijalista za upravljanje ravnomernim regionalnim razvojem kroz EU fondove, drustveni aktivista.

Diplomirala 2006. godine na Pravnom fakultetu u Novom Sadu. Advokat sa iskustvom u pravnom savetovanju i zastupanju domaćih i inostranih privrednih subjekata povodom pravnih pitanja i sporova nastalih u njihovom poslovanju. Medijator, upisan u Registar posrednika koji vodi Ministarstvo pravde Republike Srbije, specijalizovan za posredovanje u privrednim sporovima. ​

Kvalifikovani ekspert za prava intelektualne svojine, trenutno zaposlena u Naučno-tehnološkom centru NIS-Naftagas, u Novom Sadu, kao ekspert za patentiranje i administrativne poslove. Kao kvalifikovani advokat, saradjivala sa engleskom advokatskom kancelarijom Harrisons. Zastupala klijente u postupcima pred Zavodom za intelektualnu svojinu, EPO i WIPO, učestvovala u izradi IP sporazuma i politika.

Posredovanje u sporovima iz oblasti intelektualne svojine​

Više o Specijalizovanoj obuci medijatora

Dozvola za posredovanje je javna isprava kojom se potvrđuje da lice ispunjava uslove za obavljanje posredovanja. Pravo na dobijanje dozvole za posredovanje ima lice koje ispunjava uslove iz člana 33. stav 2. tač. 1) do 5) i stav 3. Zakona o posredovanju u rešavanju sporova („Sl. glasnik RS“, br. 55/2014).

Dozvola za posredovanje izdaje se prvi put sa rokom važenja od tri godine, a kada se obnavlja izdaje se na rok od pet godina.

Dozvola za posredovanje se obnavlja na zahtev posrednika, po proteku roka na koji je izdata. Zahtev se podnosi pre isteka roka na koji je dozvola izdata. Za obnavljanje dozvole za posredovanje posrednik mora da ispunjava i sledeće uslove:

1) najmanje deset časova stručnog usavršavanja posrednika u toku jedne godine;

2) najmanje pet posredovanja za vreme važenja dozvole za posredovanje.

Medijator mora ispunjavati očekivanja strana u pogledu svoje profesionalnosti i sposobnosti da vodi konkretan proces. Kompetencija, pre svega podrazumeva primerenu edukaciju i iskustvo. Takođe, u skladu sa Etičkim kodeksom posrednika („Sl. glasnik RS“, br. 146/2014) posrednik mora biti spremnost da uči od drugih i radi na unapređenju profesije, a u cilju poboljšanja i unapređenja prakse.

 

Specijalizovana OBUKA MEDIJATORA I NJENA CILJNA GRUPA

Specijalizovanu obuku Posredovanje u sporovima iz oblasti intelektualne svojine mogu pohađati medijatori – posrednici, sa već završenom Osnovnom obukom, advokati, pravnici, menadžeri i drugi zaposleni u privrednim društivma, javnim preduzećima, institucijama, te javnom i nevladinom sektoru, punomoćnici, poslovni i pravni konsultanti, kao i svi koji su u okviru svojih radnih aktivnosti uključeni u prevenciju i rešavanje sporova u privredi, profesionalci u firmama za slučajev posredovanja u sporovima i druga zainteresovana lica.

Cilj obuke:

Stručno usavršavanje posrednika za rešavanje sporova iz oblasti inteletkualne svojine;
Sticanje znanja i osposobljavanje za razumevanje propisa iz oblasti inteletkualne svojine (npr. Zakon o patentima, Zakon o žigovima, Zakon o pravnoj zaštiti industirjskog dizajna, zakon o autorskim i srodnim pravima, itd.);
Prepoznavnje slučajeva iz kojih mogu nastati sporovi u oblasti intelektualne svojine;
Upoznavanje sa radom Centra za alternativno rešenje sporova iz oblasti intelektalne svojine osnovanog pri Međunarodnoj organizaciji za intelektualnu svojinu ( WIPO Mediation and Arbitration Center) i pravilima o medijaciji pri ovom centru (WIPO Mediation Rules); Usvajanje potrebnih veština i znanja za samostalno posredovanje u sporovima iz oblasti intelektualne svojine.

PROGRAM OBUKE:

DAN I

Upoznavanje sa učesnicima programa i uvodnim temama koje se odnose na specifičnosti medijacije u oblasti intelektualne svojine i teme u vezi sa oblastima intelektualne svojine. Ovladavanje znanjima o intelektualnoj svojini sa aspekta rešavanja spornih odnosa u postupku medijacije i znanjima o pozitivno pravnim propisima u predmetnoj oblasti, kao i upoznavanje sa veštinama i mehanikama vođenja postupka posredovanja u određenim specifičnim situacijama.

DAN Ii

Upoznavanje sa veštinama i mehanikama vođenja postupka medijacije u spornim odnosima iz oblasti intelektalne svojine sa praktičnim vežbama. Priprema za medijaciju i proces/faze medijacije u oblastima intelektalne svojine. Početak medijacije i iznošenje bitnih aspekata problema. Razmena i razjašnjavanje tema. Mapiranje interesa/potreba i predlozi rešenja. Završno pregovaranje i izrada sporazuma. Simulacije medijacije u oblasti intelektualne svojine.

Po završetku polaznik je osposobljen za:

Rešavanje sporova iz oblasti intelektualne svojine; Razumevanje propisa iz oblasti intelektualne svojine (npr. Zakon o patentima, Zakon o žigovima, Zakon o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna, Zakon o autorskim i srodnim pravima, itd. ); prepoznavnje slučajeva iz kojih mogu nastati sporovi u oblasti intelektualne svojine;