Skoči na sadržaj

Aktuelno

Posredovanje: 5 pravila za uspeh

Posredovanje: 5 pravila za uspeh

Medijacija se sve češće koristi u praksi kao alternativni oblik rešavanja sporova.Proces uključuje medijatora – treću, neutralnu stranu koja pomaže stranama u sporu da postignu prihvatljivo rešenje. Ali šta je potrebno da bi proces posredovanja bio uspešan?

Integrativna medijacija - Publikacija

Integrativna medijacija

U izdanju Instituta za medijaciju, pregovaranje i javne politike, objaveljena je publikacija, autora Milana Krilovića, pod nazivom INTEGRATIVNA MEDIJACIJA – Osnaživanje tolerancije i poverenja među pripadnicima nacionalnih manjina u lokalnoj zajednici. Publikacija predstavlja zaključke okruglog stola održanog 02.02. 2022. godine u Novom Sadu, u hotelu Pupin, u organizaciji Instituta za medijaciju, pregovaranje i javne politike i Evropskog kongresa Ukrajinaca. Cilj okruglog stola bio je promovisanje rešavanja sukoba među pripadnicima različitih etničkih grupa… Pročitaj više »Integrativna medijacija

Komunikacija

Komunikacija

Pravilna komunikacija se sastoji od pravilnog razumevanja poruke. Zadatak na prvi pogled veoma lak, pa ipak, dolazi do sukoba. Zašto je to tako? Ovu temu rasvetljava psiholog Fridman Šulc fon Tuman u knjizi: “Kako razgovaramo; problemi i rešenja”. procesi KOMUNIKACIJE Osnovni proces međuljudske komunikacije odvija se na relaciji pošiljalac – primalac. Pošiljalac je osoba koja želi nešto da saopšti. Njegovo saopštenje naziva se porukom. Primalac je osoba kojoj je ta… Pročitaj više »Komunikacija

Okrugli sto - Zajednicki odgovor lokalne zajednice na rodno zasnovano nasilje

Zajednički odgovor na rodno zasnovano nasilje

U junu mesecu, Milan Krilović ispred Instituta za medijaciju, pregovaranje i javne politike učestvovao je kao moderator u okruglom stolu koji je organizovalo Udruženje žena Derventa u partnerstvu sa Novosadskom ženskom inicijativom. Tema ove studijske posete bila je “Zajednički odgovor lokalne zajednice na rodno zasnovano nasilje”, gde su organizacije iznele svoja iskustva u radu sa ženama koje su pretrpele ovu vrstu nasilja, posebno tokom pandemije koronavirusa. Članice dveju organizacija imale su… Pročitaj više »Zajednički odgovor na rodno zasnovano nasilje

Okrugli sto - Perspektiva medijacije u privrednim sporovima u AP Vojvodini

Okrugli sto: “Perspektiva medijacije u privrednim sporovima u AP Vojvodini”

U organizaciji Instituta za medijaciju, pregovaranje i javne politike i Regionalnog udruženja medijatora Vojvodine u Novom Sadu, 26. 8. 2022. godine, organizovan je Okrugli sto: “Perspektiva medijacije u privrednim sporovima u AP Vojvodini”. Okugli sto je facilitirao Milan Krilović, zakonski zastupnik Instituta za medijaciju, pregovaranje i javne politike. Prisustvovali su advokati, sudije, preduzetnici, medijatori iz zemlje i regiona, kao i poseban gost medijatorka iz Australije. Pored članova organizacija i gošće… Pročitaj više »Okrugli sto: “Perspektiva medijacije u privrednim sporovima u AP Vojvodini”

Institut za medijaciju zagovara lokalni planski dokument za rodnu ravnopravnost

Institut za medijaciju zagovara lokalni planski dokument za rodnu ravnopravnost

U četvrtak. 24.06.2022. godine, realizovan je okrugli sto na kom su učešće uzele članice Novosadske Ženske Inicijative, članice Udruženja žena „Derventa“ iz BiH i mlade preduzetnice. Okruglom stolu prisustvovala je i Nataša Igić, šef kancelarije za saradnju sa organizacijama civilnog društva Grada Novog Sada. Teme okruglog stola bile su: zajedničko delovanje institucija i civilnog društva u prevenciji rodno zasnovanog nasilja prepreke i mogućnosti što efikasnijeg odgovora na suzbijanje rodno zasnovanog… Pročitaj više »Institut za medijaciju zagovara lokalni planski dokument za rodnu ravnopravnost

Umetnost jednostavnosti u medijaciji

Nemam predstavu šta će se desiti kada odem na medijaciju. Nakon 30 godina prakse, jedina stvar koju znam jeste da su strane zaglavljene, a ako imaju advokate, advokati su zaglavljeni.  Ja nemam set veština, pronicljivih pitanja, niti bilo kojih teorija medijacije koje stavljam na sto. Nemam želju da menjam ljude, da ih učim saradnji, ili da razumem njihove emocije ili takozvane predrasude. Ne tražim matrice, ne stvaram hipoteze i ne… Pročitaj više »Umetnost jednostavnosti u medijaciji

Publikacija “Uticaj digitalnog nasilja na mlade”

Publikacija „Uticaj digitalnog nasilja na mlade“

Zakonski zastupnik Instituta za medijaciju, pregovaranje i javne politike, Milan Krilović, moderirao je i koordinisao javni okrugli sto, a u okviru procesa izrade Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini 2022 – 2025. U amfiteatru Rektorata Univerziteta u Novom Sadu, sa akademskom zajednicom, predstavnicima institucija, organizacija civilnog društva i mladima razgovarali smo na temu digitalnog nasilja, sa ciljem da pokrajinski akcioni plan za mlade obuhvati ciljeve i mere koje… Pročitaj više »Publikacija „Uticaj digitalnog nasilja na mlade“

Plan razvoja AP Vojvodine

Plan razvoja AP Vojvodine i Institut za medijaciju, pregovaranje i javne politike

Odlukom Pokrajinske vlade pokrenut je proces izrade Plana razvoja AP Vojvodine za period od 2021-2027. godine (PR APV), čiji je proces izrade i sadržaj usklađen sa zahtevima Zakona o planskom sistemu Republike Srbije („Sl. Glasnik RS“, br.30/18). Odlukom Pokrajinske vlade od 11. avgusta 2021. godine, period važenja Plana razvoja AP Vojvodine je promenjen i pokriva period od 2022-2030. godine. Plan razvoja AP Vojvodine 2022-2030. godine će biti instrument za rešavanje zatečenih problema… Pročitaj više »Plan razvoja AP Vojvodine i Institut za medijaciju, pregovaranje i javne politike

Integrativna medijacija

INTEGRATIVNA MEDIJACIJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI – OKRUGLI STO

Integrativna medijacija u lokalnoj zajednici je Okrugli sto održan u Novom Sadu 02.02.2022. godine. Ovaj okrugli sto je predprojektna aktivnost koja za cilj ima utvrđivanje potreba i interesa pripadnika nacionalnih zajednica i drugih zainteresovanih strana kao osnove za nastavak projekta „Integrativna medijacija i osnaživanje tolerancije i poverenja pripadnika nacionalnih manjina u lokalnoj zajednici“. Pozdravnu reč održali su Milan Krilović, zastupnik Instituta za medijaciju, pregovaranje i javne politike, Miroslav Hočak, potpredsednik… Pročitaj više »INTEGRATIVNA MEDIJACIJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI – OKRUGLI STO