Skoči na sadržaj

Osnovna obuka posrednika - medijatora

Institut za medijaciju, pregovaranje i javne politike u sklopu svojih aktivnost organizuje i dva tipa obuke za medijatore – osnova obuka i specijalizovana obuka medijatora. Obuka je koncipirana kao organizovano sticanje i usavršavanje praktičnih znanja i veština potrebnih za samostalno, efikasno i uspešno obavljanje medijacije, a završena osnovna obuka je uslov za sticanje svojstva medijatora odnosno pohađanje i uspešno završavanje obuke uslov je za ostvarivanje prava na licencu za posredovanje i upis u Registar posrednika Ministarstva pravde Republike Srbije.

Osnovna obuka posrednika-medijatora služi za osposobljavanje profesionalaca gotovo svih struka koji su zainteresovani za bavljenje medijacijom što znači da učesnici obuke ne moraju biti pravnici da bi se bavili medijacijom kao osnovnim ili dodatnim poslom. Namenjena je licima sa visokom stručnom spremom zainteresovanim za usvajanje veština i praktičnih znanja kao što su napredne veštine komunikacije i adekvatno postupanje u postupku posredovanja.

Aktivno slušanje, preformulacija, parafraziranje i identifikovanja konfliktnih tačaka u sporovima omogućuju medijatorima da pomognu rešavanju problema pravne prirode i sporova unutar organizacija, institucija ili preduzeća.

Programom obuke rukovodi tim profesionalaca iz oblasti prava i medijacije na čelu sa Milanom Krilovićem, sertifikovanim samostalnim trenerom za obuku medijatora. U timu predavača su Tanja Dugonjić advokat sa iskustvom, specijalizovana za posredovanje u privrednim sporovima, te diplomirani psiholog, medijator i licencirani geštalt psihoterapeut Svetlana Prokić.

Po završetku obuke polaznik je osposobljen da primeni stečena znanja i veštine u sudskoj i vansudskoj medijaciji, ali i da nastavi usavršavanje pomoću specijalizovane obuke za medijatore.

Zbog specifičnosti pravnog sistema Republike Srbije osposobljavanje što većeg broja medijatora predstavlja imperativ u budućem pravnom delovanju i istovremeno doprinosi većoj efikasnosti sudstva i sudskih postupaka.

Obuka se realizuje prema Pravilniku o Programu osnovne obuke za posrednike Ministarstva pravde Republike Srbije i regulisan je Zakonom o posredovanju i rešavanju sporova.

Osnovna obuka medijatora i kakvo će polazniti steći znanje

Više o osnovnoj obuci medijatora

Tokom osnovne obuke za posrednikamedijatora, koja je uređena prema Pravilniku o programu  obuke za posrednika na osnovu Zakona o posredovanju medijaciji polaznici će se upoznati sa pojmovima i  karakteristikama posredovanja kao i pravnim okvirom za postupanje i karakteristikama u procesu medijacije. Takođe, tokom obuke polaznici će savladati i specifične veštine medijatora za posredovanje a što  podrazumeva veštine komunikacije i rešavanja konflikata kao i veštine rada sa teškim klijentima.


Kroz praktičan rad (simulaciju) stečen
ih znanja i različitih veština polaznici će se upoznati sa tokom i  fazama u postupku medijacije. Tokom ovog praktičnog dela, polaznici će savladati korake u postupku  medijacije kao i postizanje i zaključivanje sporazuma i same specifilnosti sadržaja sporazuma. Polaznicima će  biti predstavljena simulacija procesa medijacije kroz analizu studija slučaja iz prakse, pa će na konkretnom  primeru savladati uloge i odgovornosti u sukobu, interese, strategije i intervencije.


Institut za medijaciju, pregovaranje i
javne politike je sertifikovan od Ministarstva pravde  Republike Srbije za sprovođenje obuke za posrednika na osnovu člana 45. u vezi sa stavom 44. stav 1.  Zakona o posredovanju u rešavanju sporova („Službeni glasnik RS”, broj 55/14). Rešenje broj 7400901022/201822.


Završena obuka, uz ispunjavanje ostalih uslova propisanih Zakonom o posredovanju je preduslov 
za dobijanje licence za posrednika (medijatora).

OSNOVNA OBUKA MEDIJATORA I NJENA CILJNA GRUPA

Ciljna grupa su zaposleni u firmama koji imaju zaduženja kao lica za podršku, advokati, pravnici, menadžeri, i drugi zaposleni  u privrednim društvima, javnim preduzećima, institucijama, te javnom i nevladinom sektoru, punomoćnici,  poslovni i pravni konsultanti, kao i svi koji su u okviru svojih radnih aktivnosti uključeni u prevenciju i rešavanje sporova u privredi, profesionalaci u firmama za slučajeve posredovanja u sporovima i druga zainteresovana lica.

Cilj obuke:

Osposobljavanje profesionalaca za slučajeve posredovanja u sporovima.

PROGRAM OBUKE:

Program obuke za posrednike realizuje se na osnovu Pravilnika o Programu osnovne obuke za  posrednika, donetog od strane Ministra pravde na osnovu člana 44. Zakona o posredovanju u rešavanju sporova (Sl. Glasnik RS”, broj 55/14).

DAN I
DAN II
DAN III
DAN IV
DAN V
Osnovna obuka medijatora i poziv da postanete posrednik-medijator

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Osnovna obuka je uslov za dobijanje dozvole (licence) za posredovanje i upis u Registar posrednika
Ministarstva pravde Republike Srbije.

https://www.mpravde.gov.rs/intermediaries.php