Institut za medijaciju
pregovaranje
i javne politike

Poverenje.

Pomirenje.

 Razvoj.

Pusti video zapis

O institutu

Institut za madijaciju, pregovaranje i javne politike sprovodi postupke medijacije i pregovaranja u građanskim, krivičnim, prekršajnim, upravnim, privrednim, radnim, potrošačkim i drugim postupcima i sporovima koji su medijabilni.
Institut sprovodi programe i projekte u oblasti medijacije, pregovaranja i javnih politika, te aktivno učestvuje u političkom i društvenom životu kroz paraćenje izbornih procesa, istraživački rad, organizovanje predavanja, diskusija, fokus grupa, izradu strateških dokumenata, akcionih planova…

Institut za madijaciju, pregovaranje i javne politike sprovodi obuke za posrednike u mirnom rešavanju sporova – medijatore, programe vršnjačke inkluzivne medijacije, interpersonalne medijacije, treninge za rad sa „teškim“ strankama/ljudima, karijerno savetovanje, tim bilding treninge i slično.

Značaj i karakteristike medijacije

Značaj medijacije-posredovanja:

 • Mirno rešavanje spora
 • Uspostavljanje komunikacije između strana u sporu
 • Poboljšanje odnosa
 • Rasterećenje sudova
 • Efikasnije i jeftinije rešavanje spora

Ključne karakteristike ovog postupak su:

 • uključivanje neutralnog trećeg lica – medijatora koji ne donosi odluke, već pomaže stranama da je same donesu
 • sporazumno rešenje
 • povereljivost
 • ekonomičnost
 • efikasnost
 • dobrovoljnost

TIM INSTITUTA

MILAN KRILOVIĆ

Diplomirani pravnik, licencirani medijator, sertifikovani samostalni trener za obuku medijatora, specijalista za upravljanje ravnomernim regionalnim razvojem kroz EU fondove, drustveni aktivista.

TAMARA JANKOVIĆ

Advokat, osnivač advokatske kancelarije JV LAW OFFICE Posvećena je podršci u poslovanju privrednih subjekata od nastanka do prestanka istih, što podrazumeva rad iz oblasti korporativnog prava, radnog prava, ugovornog prava, poreskog prava, parničnog postupka, stečajnog prava i sl.

Jelena Zelinčević

Kvalifikovani ekspert za prava intelektualne svojine, trenutno zaposlena u Naučno-tehnološkom centru NIS-Naftagas, u Novom Sadu, kao ekspert za patentiranje i administrativne poslove. Kao kvalifikovani advokat, saradjivala sa engleskom advokatskom kancelarijom Harrisons. Zastupala klijente u postupcima pred Zavodom za intelektualnu svojinu, EPO i WIPO, učestvovala u izradi IP sporazuma i politika.

Tanja dugonjić

Diplomirala 2006. godine na Pravnom fakultetu u Novom Sadu. Advokat sa iskustvom u pravnom savetovanju i zastupanju domaćih i inostranih privrednih subjekata povodom pravnih pitanja i sporova nastalih u njihovom poslovanju. Medijator, upisan u Registar posrednika koji vodi Ministarstvo pravde Republike Srbije, specijalizovan za posredovanje u privrednim sporovima.

GORAN DOJČINOVIĆ

Advokat u Novom Sadu, diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Prevashodno se bavi pružanjem stručne pomoći pravnim licima u oblasti rada i radnih odnosa, ali i zastupanjem istih u sudskim i drugim postupcima koji su nastali u vezi sa njihovim poslovanjem.

SMILJANA ĆIRIĆ

Diplomirani pravnik, licencirani medijator, specijalizovana za radno pravne odnose (mobing), specijalista strukovni inženjer menadžmenta ljudski resursi - Conflict Resolution, aktivna u oblasti radno pravnih odnosa.

SVETLANA PROKIĆ

Svetlana Prokić, diplomirani psiholog i geštalt psihoterapeut pod supervizijom. Diplomirala 2010. godine na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Višegodišnje iskustvo u struci, u individualnom i grupnom radu sa osetljivim grupama i opštom populacijom.

PETAR VUČKOVIĆ

Diplomirao je 2016. godine na Pravnom fakultetu Univerizeta u Novom Sadu, na istom fakultetu masterirao je 2018. godine.U dosadašnjoj karijeri prevashodno se orijentiso na poslove sa nekretninama kao i na radne sporove. Aktivno učestvuje u realizaciji i kordinisanju mnogih akcija i projekata u oblasti edukacije mladih.

TIHOMIR TUBIN

Diplomirani pravnik, licencirani medijator, specijalizovan za posredovanje u privrednim i porodičnim sporovima sa dugogodišnjim iskustvom u korporativnom pravu. Trenutno aktivan u oblasti informacionih tehnologija.

Aktuelno

medijacija VS pandemija

Medijacija VS Pandemija

Pandemija virusa COVID-19 zadesila je svet i zatekla sve sfere društva i države. Vreme koje je pred nama i analize koje nam predstoje, pokazaće šta će u konačnici pošast imati…
TV novosadska

O medijaciji u jutarnjem programu Novosadske TV

U jutarnjem programu Novosadske televizije novosadskoj javnosti je predstavljen pojam ikarakteristike medijacije, odnosno posredovanja u rešavanju sporova, kao i načini na koje zainteresovani mogu steći dozvolu za posredovanje, odnoso postati…
slika rtv 1

O medijaciji na RTV1 “Zajedno u pola dva”

U emisiji “Zajedno u pola dva” na RTV1 razgovarali smo na temu posredovanja u rešavanju sporova – medijacije. U prijatnoj atmosveri pokušali smo da na neformalan, razumljiv i prijemčljiv način,…
post1

Medijacija kao veština mladih lidera

Institut za medijaciju, pregovaranje i javne politike pomogao je realizaciju projekta “medijacija kao veština mladih lidera”. Radionice na temu sukoba, komunikacije, pregovaranja, medijacije i rešavanja sukoba mirnim putem održane su…