Skoči na sadržaj

Institut za medijaciju,
pregovaranje
i javne politike

Poverenje.

Pomirenje.

 Razvoj.

Play Video about Medijacija - Bedževi Instituta za medijaciju

O institutu

Institut za medijaciju, pregovaranje i javne politike sprovodi postupke medijacije i pregovaranja u građanskim, krivičnim, prekršajnim, upravnim, privrednim, radnim, potrošačkim i drugim postupcima i sporovima koji su medijabilni.
Institut sprovodi programe i projekte u oblasti medijacije, pregovaranja i javnih politika, te aktivno učestvuje u političkom i društvenom životu kroz paraćenje izbornih procesa, istraživački rad, organizovanje predavanja, diskusija, fokus grupa, izradu strateških dokumenata, akcionih planova…

Medijacija u procesu

Institut za madijaciju, pregovaranje i javne politike sprovodi obuke za posrednike u mirnom rešavanju sporova – medijatore, programe vršnjačke inkluzivne medijacije, interpersonalne medijacije, treninge za rad sa “teškim” strankama/ljudima, karijerno savetovanje, tim bilding treninge i slično.

Institut za medijaciju - Zaštitni znak
Miljana Krilović
Miljana Krilović
24. Март, 2022.
Ivana Lukic
Ivana Lukic
27. Cептембар, 2021.
Tibor Domonkos
Tibor Domonkos
9. Cептембар, 2021.
Grujic Predrag
Grujic Predrag
9. Cептембар, 2021.
psychologist so
psychologist so
8. Cептембар, 2021.
Branislav Tapavica
Branislav Tapavica
8. Cептембар, 2021.
Milan Babic
Milan Babic
8. Cептембар, 2021.
Svet Krofni
Svet Krofni
8. Cептембар, 2021.
ugljesa vojtehovski
ugljesa vojtehovski
8. Cептембар, 2021.
Miloš Bugarčić
Miloš Bugarčić
8. Cептембар, 2021.

MEDIJACIJA - ZNAČaj i karakteristike

medijacija i njen značaj:

karakteristike ovog postupak su:

TIM INSTITUTA

Medijator Milan Krilović
Diplomirani pravnik, licencirani medijator, sertifikovani samostalni trener za obuku medijatora, specijalista za upravljanje ravnomernim regionalnim razvojem kroz EU fondove, drustveni aktivista.
Medijatorka Tanja Dugonjić
Diplomirala 2006. godine na Pravnom fakultetu u Novom Sadu. Advokat sa iskustvom u pravnom savetovanju i zastupanju domaćih i inostranih privrednih subjekata povodom pravnih pitanja i sporova nastalih u njihovom poslovanju. Medijator, upisan u Registar posrednika koji vodi Ministarstvo pravde Republike Srbije, specijalizovan za posredovanje u privrednim sporovima.
Medijatorka Tamara Janković

TAMARA JANKOVIĆ

Advokat, osnivač advokatske kancelarije JV LAW OFFICE Posvećena je podršci u poslovanju privrednih subjekata od nastanka do prestanka istih, što podrazumeva rad iz oblasti korporativnog prava, radnog prava, ugovornog prava, poreskog prava, parničnog postupka, stečajnog prava i sl.
Medijatorka Jelena Zelinčević
Kvalifikovani ekspert za prava intelektualne svojine, trenutno zaposlena u Naučno-tehnološkom centru NIS-Naftagas, u Novom Sadu, kao ekspert za patentiranje i administrativne poslove. Kao kvalifikovani advokat, saradjivala sa engleskom advokatskom kancelarijom Harrisons. Zastupala klijente u postupcima pred Zavodom za intelektualnu svojinu, EPO i WIPO, učestvovala u izradi IP sporazuma i politika.
Medijatorka Svetlana Prokić
Svetlana Prokić, diplomirani psiholog i licencirani geštalt psihoterapeut. Diplomirala 2010. godine na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Višegodišnje iskustvo u struci, u individualnom i grupnom radu sa osetljivim grupama i opštom populacijom.
Medijator Petar Vučković
Master pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, diplomirao i masterirao na Pravnom fakultetu Univerizeta u Novom Sadu. U dosadašnjoj karijeri prevashodno se orijentisao na poslove sa nekretninama kao i privredne i radne sporove. Aktivno učestvuje u realizaciji i kordinisanju mnogih akcija i projekata u oblasti edukacije mladih.
Medijator Goran Dojčinović

GORAN DOJČINOVIĆ

Advokat u Novom Sadu, diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Prevashodno se bavi pružanjem stručne pomoći pravnim licima u oblasti rada i radnih odnosa, ali i zastupanjem istih u sudskim i drugim postupcima koji su nastali u vezi sa njihovim poslovanjem.
Medijator Tihomir Tubin
Diplomirani pravnik, licencirani medijator, specijalizovan za posredovanje u privrednim i porodičnim sporovima sa dugogodišnjim iskustvom u korporativnom pravu. Trenutno aktivan u oblasti informacionih tehnologija.

Saradnici

Saradnica Instituta za medijaciju - Medijatorka Sanja Zdravković
Diplomirani ekonomista sa prebivalištem u Pirotu. Poseduje dugogodišnje radno iskustvo u bankarskom sektoru. Sertifikovana iz oblasti asertivne komunikacije. Posrednik u rešavanju sporova prema dozvoli Ministarstva pravde Republike Srbije.
Saradnik Instituta za medijaciju - Medijator Marko Vekić
Master pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, diplomirao na Pravnom fakultetu, Univerzitet u Novom Sadu. Višegodišnje iskustvo rada u privredi, specijalizovan za oblasti privrednog, radnog, poreskog i obligacionog prava. Licencirani medijator.
Saradnica Instituta za medijaciju - Medijatorka Smiljana Ćirić

SMILJANA ĆIRIĆ

Diplomirani pravnik, licencirani medijator, specijalizovana za radno pravne odnose (mobing), specijalista strukovni inženjer menadžmenta ljudski resursi - Conflict Resolution, aktivna u oblasti radno pravnih odnosa.
Radmila Lalović

RADMILA LALOVIĆ

Student prava. Završila obuku za medijatora. Volontirala u Omladinskoj mreži - Youth Hub. Aktivna u oblasti omladinske politike. Govori engleski i ruski.
Stefan Ivetić

STEFAN IVETIĆ

Diplomirani pravnik sa završenom osnovnom obukom za medijatora. Tokom studija u više navrata je bio biran u studentska predstvnička tela, kao i na funkciju studenta prodekana. Trenutno je zaposlen na funkciji projektnog menadžera.

medijacija - Aktuelno

Omladinska politika

Omladinska politika – usklađivanje zakona

Uspostavljanje mehanizama, te zakonodanog i institucionalnog okvira za unapređenje društvenog položaja mladih i stvaranje uslova za ostvarivanje potreba i interesa mladih u svim oblastima koje su od intaresa za mlade…
Institut za medijaciju

Četiri godine uspeha, postaju tradicija, garancija i kvalitet

Institut za medijaciju, pregovaranje i javne politike sprovodi Osnovnu obuku posrednika u rešavanju sporova (medijatora) i druge, specijalizovane obuke za medijatore od 2019. godine. Prilikom sprovođenja obuka vodimo se principima odgovornosti, profesionalnosti, kompetentnosti, kao…
Posredovanje: 5 pravila za uspeh

Posredovanje: 5 pravila za uspeh

Medijacija se sve češće koristi u praksi kao alternativni oblik rešavanja sporova.Proces uključuje medijatora – treću, neutralnu stranu koja pomaže stranama u sporu da postignu prihvatljivo rešenje. Ali šta je…
Integrativna medijacija – Publikacija

Integrativna medijacija

U izdanju Instituta za medijaciju, pregovaranje i javne politike, objaveljena je publikacija, autora Milana Krilovića, pod nazivom INTEGRATIVNA MEDIJACIJA – Osnaživanje tolerancije i poverenja među pripadnicima nacionalnih manjina u lokalnoj…
Komunikacija

Komunikacija

Pravilna komunikacija se sastoji od pravilnog razumevanja poruke. Zadatak na prvi pogled veoma lak, pa ipak, dolazi do sukoba. Zašto je to tako? Ovu temu rasvetljava psiholog Fridman Šulc fon…
Okrugli sto – Zajednicki odgovor lokalne zajednice na rodno zasnovano nasilje

Zajednički odgovor na rodno zasnovano nasilje

U junu mesecu, Milan Krilović ispred Instituta za medijaciju, pregovaranje i javne politike učestvovao je kao moderator u okruglom stolu koji je organizovalo Udruženje žena Derventa u partnerstvu sa Novosadskom ženskom…