Skoči na sadržaj

INSTITUT ZAKLJUČIO PROTOKOL O SARADNJI SA OSNOVNIM SUDOM U NOVOM SADU

Jedan od strateških ciljeva Ministarstva pravde jeste unapređenje alternativnog rešavanja sporova kroz veću primenu medijacije (posredovanja), kako bi se smanjenjem broja i priliva predmeta rasteretili sudovi i svi resursi usmerili na predmete koji nisu medijabilni. Medijacijom se smanjuju i troškovi, jer je mnogo jeftinija od sudskog postupka. Potrebno je ulagati dodatne napore i tražiti načine da se medijacija promoviše i da stranke u sve većem broju bivaju upućivane na posrednike, kako bi izbegli podnošenje tužbi sudu.

U smisliu navedenog, Institut za medijaciju, pregovaranje i javne politike je, 07.02.2020. godine, sa Osnovnim sudom u Novom Sadu, zaključio Protokol o saradnji radi primene medijacije, u okviru projekta EU za Srbiju – Podrška Vrhovnom kasacionom sudu. Sporazum je zaključen zahvaljujući Nacionalnom udruženju medijatora Srbije, koje okuplja medijatore iz cele Srbiji sa ciljem promocije medijacije kao alternativnog načina rešavanja sukoba i unapređenja uslova za primenu medijacije u svim oblastima.

Protokol podrazumeva da saradnja obuhvati sve oblike povezivanja i međusobne saradnje u ovoj oblasti, a naročito sledeće aktivnosti:

  • Promovisanje medijacije kao jednog od vansudskih načina rešavanja sporova i sukoba u svim oblastima društvenog živoga; 
  • Institut će u dogovoru sa Sudom organizovati radionicu za sudije i sudijske saradnike, kao i druga zainteresovna lica, radi razgovora o pravnom okviru za upućivanje sporova na medijaciju i sprovođenju Uputstva VKS, VSS, i MP. 
  • Institut će Sudu dostaviti listu članova – licenciranih medijatora sa područja Suda, upisanih u Registar koji vodi Ministarstvo pravde, kao i osnovne informacije o njihovom zanimanju i specijalizaciji.
  • Sud će informacije o dostupnim medijatorima na području Suda na odgovarajući način staviti na uvid zainteresovanim strankama, radi slobodnog izbora medijatora u skladu sa zakonom.
  • Uspostavljanje principa stalne komunikacije između Info-službe Suda i izabranih medijatora, radi koordinacije aktivnosti, a u cilju unapređenja efikasnosti postupka rešavanja sporova, uz poštovanje principa poverljivosti, u skladu sa zakonom. 
  • U skladu sa raspoloživim kapacitetima, a na osnovu odluke Predsednika Suda, Sud može medijatorima staviti na raspolaganje prostorije Suda radi sprovođenja medijacije, u toku ili van radnog vremena, u skladu sa zakonom i Sudskim poslovnikom.  
  • Druge aktivnosti u oblasti medijacije od interesa za korisnike medijacije, kao i strane potpisnice ovog Protokola.
Pretplati se
Obavesti o
guest

0 Komentari
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare