Skoči na sadržaj

Mediators Green Pledge

Tokom Konferencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama (COP26) u Glazgovu, 05. novembra održan je specijalan online seminar za potpisnike “Mediators Green Pledge”, u organizaciji World Mediators Alliance on Climate Change.

Ovo ilustrativno Zeleno Obećanje opisuje konkretne korake koje svako od nas može preduzeti da smanji uticaj na klimu svake medijacije koje činimo. Priznajemo da nam je inspiracija za ovo Obećanje za Zelenije Arbitraže arbitra Lusi Grinvud.

Molimo prijavite se ispod ukoliko želite da pokažete svoju podršku ovoj inicijativi koja bi, nadamo se, mogla imati pravi uticaj na naše ponašanje i suštinski promeniti način na koji sprovodimo medijacije.

Obećanje je dovoljno široko da omogući svima onima koji su uključeni u medijaciju da promene svoje ponašanje i da predvode put u odgovornoj madijaciji. Ono nudi osnovu na kojoj će, nadamo se, medijatori graditi sopstvenim daljim merama prilagođenim njihovoj praksi.

Slobodno promenite ili prilagodite Obećanje kako želite.

Kako je jedna pristalica napisala:

“Ovo obećanje je obaveza koja nema kraja i bez obzira da li je formalizovana ili samo ostaje kao ugovor za samog sebe – zaista je dobar osećaj što sam to započeo. Hvala vam što ste me podstakli!”

Obećanje

“Kao medijator posvećen sam tome da minimiziram uticaj na životnu sredinu svake medijacije u kojoj sam uključen, obezbediću da, gde god je to moguće:

  • Ako je tehnologija deljenja ekrana/videa odgovarajuća, dostupna i prihvaljiva za sve zainteresovane, ohrabriću njenu upotrebu u svim aspektima moje prakse medijacije;
  • U svakom trenutku tokom medijacije, razmatraću najprihvatljiviji način putovanja ako je putovanje neophodno;
  • Nadoknadiću emisiju ugljenika od svih letova do i od medijacije, istovremeno uvažavajući da ovo ni na koji način nije zamena za izbegavanje letenja i leteću samo kada je to neophodno;
  • U svakom trenutku tokom procesa medijacije dopisivaću se samo elektronskim putem, osim ako je korespondencija izričito potrebna u štampanoj formi u datim okolnostima, uz uvažavanje da sama elektronska komunikacija emituje ugrljenik i da treba da bude ograničena na ono što je neophodno;
  • Neću zahtevati da mi se dostave štampane kopije dokumenata osim ako ne postoji posebna potreba za tim i generalno ću obeshrabriti upotrebu štampanih dokumenata;
  • Ohrabriću stranke i njihove savetnike da razmotre neophodnost da učesnici lično prisustvuju medijaciji ako to prisustvo uključuje značajna putovanja i nisu neophodna;
  • Gde god je to moguće, ohrabriću stranke i njihove savetnike da razmotre ekološki najprihvatljivije mesto za svoju medijaciju. Na mestima medijacije, u prostorijama u kojima sam ja medijator, podsticaću, gde god je to moguće, ekološki pristup korišćenju potrošnog materijala (na primer izbegavanje plastike za jednokratnu upotrebu) i korišćenje energije (na primer, preispitivanje nivoa klimatizacije i grejanja);
  • Razmotriću prikladnost putovanja na konferencije i druge događaje, kao i moj način putovanja na konferencije i druge događaje i gde god je to moguće ohrabriću druge i koristiti opcije za video prenos uživo/daljinsko učešće;
  • Preduzeću korake da smanjim uticaj moje kancelarije/radnog mesta na životnu sredinu, i
  • Nastojaću da podignem svest o ovom obećanju, na primer upućivanjem na njega na svojoj veb stranici i/ili u podnožju e-pošte.”

Medijatori ovde otpišite “Zeleno Obećanje

Korisne formulacije za moguće uključivanje u administrativnu ili ugovornu dokumentaciju medijatora:

“Zeleno Obećanje

[x organizacija i] medijator je/su podržavaoc(i) i potpisnik(ci) Zelenog Obećanja Svetske Alijanse Medijatora za Klimatske Promene (WoMACC).  

Ja/Mi smo posvećeni da minimiziramo uticaj na životnu sredinu svake medijacije u kojoj ja/mi učestvujemo na načine navedene u Obećanju, uključujući izbegavanje nepotrebnih putovanja i korišćenje elektronske tehnologije gde god je to moguće.

Ja/Mi smo takođe posvećeni ohrabrivanju onih sa kojima vršimo medijacije da na sličan način minimiziraju svoje emisije ugljenika. 

Puno Obećanje je takođe uključeno u [x/mojim] [Uslovima Angažovanja koji su priloženi u našem nacrtu ugovora o medijaciji]. Ja/Mi pozivamo stranke da razmotre Obećanje.”

Pretplati se
Obavesti o
guest

0 Komentari
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare