Skoči na sadržaj

Posredovanje kao oblik besplatne pravne podrške

Specijalizovana obuka je koncipirana kao organizovano sticanje i usavršavanje praktičnih znanja i veština potrebnih za samostalno, efikasno i uspešno obavljanje medijacije, a pohađanje i uspešno završavanje obuke je uslov za ostvarivanje prava na produžetak licence, odnosno dozvole za posredovanje koju izdaje Ministarstvo pravde Republike Srbije.

Dozvola za posredovanje se obnavlja na pismeni zahtev posrednika pre isteka roka na koji je dozvola za posredovanje izdata.

Uz zahtev za obnavljanje dozvole podnose se dokazi o ispunjenosti uslova popisanih Zakonom, i to:

  1. dokaz o pohađanju najmanje deset časova stručnog usavršavanja posrednika u toku jedne godine;
  2. dokaz o najmanje pet posredovanja za vreme važenja dozvole za posredovanje;
  3. dokaz o uplati takse u skladu sa posebnim zakonom, dokaz o uplati naknade za razmatranje zahteva i obnavljanje dozvole za posredovanje.

Dozvola za posredovanje izdaje se prvi put sa rokom važenja od tri godine, a kada se obnavlja izdaje se na rok od pet godina.

Specijalizovana obuka “Posredovanje kao oblik besplatne pravne podrške” namenjena je medijatorima – posrednicima, sa već završenom Osnovno obukom, advokatima, pravnicima, menadžerima i drugim zaposlenim u privrednim društvima, javnim preduzećima, institucijama, te javnom i nevladinom sektoru, punomoćnici, poslovni i pravni konsultanti, kao i svi koji su u okviru svojih radnih aktivnosti uključeni u prevenciju i rešavanje sporova u privredi, profesionalci u firmamam za slučajeve posredovanja u sporovima i druga zainteresovana lica.

Obuka je akreditovana od strane Ministarstva pravde Republike Srbije.

PREDAVAČI

Sa bogatim iskustvom u oblasti medijacije, naši predavači dele svoje dragoceno znanje, pružajući Vam neprocenjive uvide i veštine koje će Vas istaći na tržištu. Spremni su da Vas motivišu i podrže na vašem putu ka profesionalnom uspehu. Sa našim predavačima kao vašim vodičima, možete biti sigurni da ste na pravom putu ka ostvarenju svojih ciljeva.

Jelica Milosavljević

Jelica Milosavljević

Diplomirani specijalni pedagog, posrednik u rešavanju sporova – medijator

Milan Krilović

Milan Krilović

Master pravnik, posrednik u rešavanju sporova – medijator, specijalizovan za samostalnog trenera, specijalista za upravljanje ravnomernim regionalnim razvojem kroz EU fondove

Cilj obuke:

  • Stručno usavršavanje posrednika za rešavanje sporova primenom Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018) (u daljem tekstu: Zakon)
  • Sticanje znanja i osposobljavanje za razumevanje propisa iz predmetne oblasti, senzibilisanje posrednika za rad sa korisnicima institucije besplatne pravne podrške koji su definisiani Zakonom
PROGRAM OBUKE: ​

Naš pristup obuci je interaktivan i angažovan, kombinujući teorijsko znanje sa praktičnim radom. Tokom programa obuke, dobićete priliku da radite na stvarnim projektnim zadacima, sarađujete s drugim polaznicima i dobijete povratne informacije od naših predavača. Ovo će vam omogućiti da primenite svoje veštine u stvarnom okruženju i izgradite svoj portfolio koji će vas izdvojiti od konkurencije.

Upoznavanje sa učesnicima programa i uvodnim temama koje se odnose na specifičnosti medijacije kao oblika besplatne pravne podrške i teme u vezi sa oblastima intelektualne svojine. Ovladavanje znanjima o instituciji besplatne pravne pomoći i podrške sa aspekta rešavanja spornih odnosa u postupku medijacije i znanjima o pozitivno pravnim propisima u predmetnoj oblasti, kao i upoznavanje sa veštinama i tehnikama vođenja postupka posredovanja u određenim specifičnim situacijama.

Prvi i drugi čas:
– Predstavljanje realizatora i učesnika
– Plan rada i pravila rada
– Zakon o pružanju besplatne pravne pomoći

Treći i četvrti čas:
– Uslovi za pružanje besplatne pravne pomoći (podrške)
– Pružalac, tražilac i korisnik besplatne pravne pomoći
– Sadržina zahteva za pružanje besplatne pravne pomoći (podrške)
– Postupanje organa uprave

Peti i šesti čas:
– Odobravanje besplatne pravne pomoći
– Odbijanje zahteva i žalba ministarstvu
– Obaveza prijavljivanja promene stanja

Upoznavanje sa veštinama i tehnikama vođenja postupka medijacije primenom Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći sa praktičnim vežbama. Priprema za medijaciju, početak medijacije i iznošenje bitnih aspekata problema. Razmena razjašnjavanje tema. Mapiranje interesa/potreba i predlozi rešenja. Završno pregovaranje i izrada sporazuma. Simulacija medijacije kao oblika besplatne pravne podrške.

Prvi čas:
Specifičnosti medijacije kao oblika besplatne pravne podrške (koraci u medijaciji:
– imenovanje posrednika
– preliminarni kontakt posrednika sa stranama radi pripreme za medijaciju
– nezvanično otvaranje
– sporazum o pristupu zajedničke sesije
– odvojeni razgovori
– pregovaranje
– postizanje sporazumnog rešenja)

Drugi i treći čas:
Kompetentnost posrednika:
– Specifične veštine za posredovanje primenom zakona o besplatnoj pravnoj pomoći – komunikacija sa organima i organizacijama uprave i lokalne samouprave
– Specifične veštine za posredovanje primenom zakona o besplatnoj pravnoj pomoći – komunikacija sa korisnicima besplatne pravne pomoćI i podrške

Četvrti čas:
Besplatna pravna podrška u različitim postupcima:
– Ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć
– Razvod braka, poveravanje dece, starateljstva nad maloletnom decom i licima sa invaliditetom, nevoljno smeštanje starih lica u ustanove socijalne zaštite, tužba radi izdržavanja I slično.

Peti:
– Etičke dileme posrednika u postupku pružanja besplatne pravne podrške
– Simulacije postupka posredovanja kao oblika besplatne pravne podrške
– Evaluacija i podela uverenja

Po završetku polaznik je osposobljen za:

- Rešavanje sporova iz oblasti posredovanja kao oblik besplatne pravne podrške
- Razumevanje propisa iz oblasti posredovanja kao oblik besplatne pravne podrške
- Prepoznavanje slučajeva iz kojih mogu nastati sporovi

koliko traje obuka?

Specijalizovana obuka Posredovanje kao oblik besplatne pravne podrške realizuje se u trajanju od deset (10) časova.

KOLIKO KOŠTA OBUKA?

Kotizacija 18.000,00 RSD
Za grupne prijave preko 6 polaznika popust 20%
Postoji mogućnost plaćanja kotizacije u mesečnim ratama