Skoči na sadržaj

PRVA OSNOVNA OBUKA MEDIJATORA U 2021. GODINI

Institut za medijaciju, pregovaranje i javne politike će od 08. do 12. februara sprovesti Osnovnu obuku za posrednike – medijatore. Prvu u 2021.oj godini. Do kraja godine planirana su ukupno još dva roka, prolećni i jesenji. Prva obuka u ovoj godini biće organizovana ONLINE, putem ZOOM platforme, u nadi da će se, uz poboljšanje epidemioloških uslova, steći okolnosti da se preostale obuke do kraja godine organizuju uživo. Institut je akreditovana organizacija koja od strane resornog Ministarstva pravde Republike Srbije ima dozvolu za sprovođenje osnovne i specijalizovane obuke u oba formata – uživo i ONLINE.
Ministar pravde  na osnovu  čl. 40  i 42. Zakona o posredovanju u rešavanju sporova („Službeni glasnik RS”, broj 55/2014) i čl. 2, 3. i 4. Pravilnika o postupku izdavanja, obnavljanja i oduzimanja dozvole za posredovanje i obrascu dozvole za posredovanje („Službeni glasnik RS”, broj 55/2014), a u vezi sa članom 33. Zakona o posredovanju u rešavanju sporova („Službeni glasnik RS”, broj 55/2014), objavlio je javni poziv za izdavanje dozvola za posredovanje u rešavanju sporova i upis u Registar posrednika:Osnovni uslov za obavljanje poslova posrednika jeste da je lice završilo osnovnu obuku za posrednika;
Medijacija je alternativni način rešavanja sporova, u kojem treće nezavisno, neutralno i nepristrasno lice, posrednik – medijator, pomaže stranama u sukobu da dođu do uzajamno prihvatljivog rešenja. Medijaciji se može pristupiti pre i u toku sudskog postupka, kao i u toku postupka po pravnim lekovima ili u toku izvršnog postupka.
Specifičnost medijacije kao dobrovoljnog, neformalnog, izuzetno brzog i jeftinijeg postupka je u tome da tokom postupka strane zadržavaju potpunu kontrolu i u njemu niko umesto njih samih ne može doneti odluku o načinu rešavanja njihovog spornog odnosa, te ukoliko do sporazuma dođe, zaključuju ga u zajedničkom interesu. Uloga medijatora se upravo ogleda u tome da isti pomaže stranama da utvrde svoje interese u odnosu sa drugom stranom i postignu sporazum. Sporazum može imati snagu izvršne isprave, a medijator i punomoćnici strana mogu učestovati u njegovoj pisanoj izradi. U poređenju sa redovnim troškovima sudskog postupka, u zavisnosti od vrednosti spora jeftinija je od 35 do 60%.

Pretplati se
Obavesti o
guest

0 Komentari
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare