Skoči na sadržaj

U PRIPREMI NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSREDOVANJU U REŠAVANJU SPOROVA

Unapređenje medijacije radi efikasnijeg i delotvornijeg rešavanja sporova


U utorak, 29. januara 2019. godine održan je prvi sastanak Radne grupe za izradu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o posredovanju u rešavanju sporova. Radna grupa je osnovana sa zadatkom da do 30. juna 2019. godine izradi radni tekst izmena i dopuna predmetnog Zakona kao i da izradi predlog strateškog okvira za održivi razvoj medijacije.

Na sastanku je konstatovano da dosadašnji rezultati primene Zakona o posredovanju u rešavanju sporova (“Sl. glasnik RS”, br. 55/2014) nisu još uvek zadovoljavajući, imajući u vidu zanemarljiv broj medijacija naspram parničnih postupaka, pored izuzetnih rezultata postignutih naročitim angažovanjem pojedinih sudova i medijatora u prethodnoj godini. Cilj reforme je stoga pre svega postizanje uravnoteženijeg odnosa između medijacije i sudskih postupaka kao i unapređenje kvaliteta medijacija koje se sprovode u Republici Srbiji.

Radna grupa radiće na daljem unapređenju svih relevantnih odredbi Zakona, te će posebno voditi računa da izmene zakonskog okvira obuhvataju, između ostalog, standarde i kvalifikacije za medijatore, centre za medijaciju i pružaoce obuka za medijaciju, preciziranje položaja sudija u postupku medijacije, izvršnost klauzula o rešavanju sporova putem medijacije kao i sporazuma postignutih u medijaciji, te podsticaje i druge mehanizme putem kojih bi se postepeno povećao broj medijacija.

Radna grupa će se u svom radu voditi standardima posredovanja sadržanim u aktima Ujedinjenih nacija, Evropske unije i Saveta Evrope te potrebom za prilagođavanjem standarda i najbolje prakse domaćim mogućnostima i potrebama.

Radna grupa je sastavljena od predstavnika Ministarstva pravde, Visokog saveta sudstva, sudova, advokature, Pravosudne akademije, Privredne komore Srbije kao i profesora pravnog fakulteta i medijatora.

Rad radne grupe podržavaju projekti koji su finansirani od strane Evropske Unije, “EU za Srbiju – Podrška Vrhovnom kasacionom sudu” i “EU uz Pravdu – Podrška za poglavlje 23”.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo pravde, 31.01.2019. 

Pretplati se
Obavesti o
guest

0 Komentari
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare