Skoči na sadržaj

Zajedno do održivih usluga u lokalnoj zajednici

U Novom Sadu na tribini – stručnom usavršavanju u saradnji sa UG Medijatori Kruševca, preneli smo iskustva na lokalnu samouprave, zaposlene u sistemu socijalne zaštite, medijatore, javne beležnike, advokate i druge zainteresovane strane, kako bi počeli sa primenjivanjem nove vrste besplatne pravne podrške.

Prikazali smo iskustvo medijatora iz Kruševca koji su u prethodne tri godine sproveli više od 100 medijacija kroz besplatnu pravnu podršku, a u slučajevima utuživanja srodnika za priznavanje prava na novčanu socijalnu pomoć.

Događaj predstavlja aktivnost poziva i posredovanja za učešće u dijalogu u okvir Projekta “Zajedno do održivih usluga u lokalnoj zajednici – besplatna pravna pomoć i podrška”.

Projekat predstavlja deo Programa malih grantova za organizacije civilnog društva za učešće građana u reformi javne uprave na lokalnom nivou u okviru projekta Pokretači civilnog društva na Zapadnom Balkanu za reformisanu javnu upravu – WeBER 3.0, koji finansira Evropska unija a kofinansira Austrijska razvojna agencija. WeBER 3.0 projekat sprovodi Centar za evropske politike – CEP (Srbija), kao vodeća organizacija na projektu, sa partnerima: Institut za demokratiju i posredovanje (Albanija), Vanjskopolitička inicijativa BH (Bosna i Hercegovina), Grupa za pravne i političke studije (Kosovo*), Institut alternativa (Crna Gora), Institut za evropske politike (Severna Makedonija) i Centar za istraživanje javne uprave – KDZ (Austrija).

Prema Ustavu i Zakonu o lokalnoj samoupravi, izvorna nadležnost jedinica lokalne samouprave je pružanje pravne pomoći, što je izuzetnost u uporednom pravu, ali i velika prilika koju treba dodatno afirmisati i koristiti kao alat dostupan svim pružaocima, korisnicama i korisnicima koji su u specifičnim potrebama.

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći je proširio broj društvenih grupa kao korisnika prava, šire postavio i odredio krug pružalaca besplatne pravne pomoći i podrške (BPP), te ustanovio monitoring provere primene zakona. Međutim, u odnosu na zemlje u regionu, ovaj zakon je usvojen sa velikim kašnjenjem, obzirom na veliki spor između pružalaca BPP prilikom njihovog definisanja u zakonskom rešenju. Tako je izostao kvalitetan konsultativni proces sa tražiocima BPP.

Postupak ostvarivanja prava od strane korisnika samo je relativno jednostavan. Ova procena je jednostrana, obzirom na izostanak uključivanja građana u kreiranje usluge. Takođe, učešće civilnog sektora u procesima pružanja ove usluge u lokalnoj zajednici, u okviru sistema lokalne samouprave, je u potpunosti izostalo. Pravo se ostvaruje tako što tražilac pomoći podnosi zahtev posebno angažovanom licu u organu uprave, koji donosi rešenje kojim odobrava BPP i upućuje podnosioca na registrovanog pružaoca BPP. U Novom Sadu su to advokati i Služba za pružanje BPP. Pomenuta lica zahteve primaju i razmatraju samo u određenim terminima i to obavljaju kao dodatni, a ne osnovni posao.

 

Ovaj projekat je prilika da se građani i organizacije civilnog društva uključe u sistem BPP i u saradnji sa organima lokalne samouprave, zajednički dođu do alata za pristupačnije i korisnički usmereno rešenje, kroz kreativnost, timski multidisciplinarni rad i empatiju sa pružaocima, korisnicama i korisnicama usluge BPP. Projekat jeste civilno – privatno – javni medijacijski postupak, u okviru koga će interesi zasnovani na potrebama građana, privrede (Javni beležnici, advokati, posrednici, fakulteti) i organa vlasti, biti transformisani u zajednički prihvatljivo rešenje – digitalnu aplikaciju koja će biti prilagođena svim akterima.

Rezultat je protopip digitalnog rešenja – aplikacije koja je u funkciji komunikacije između tražilaca BPP i lica zaduženih za prijem zahteva unutar organa uprave, između lica koje prihvata zahtev i pružalaca BPP i na trećem nivou, između pružalaca BPP i tražilaca. Aplikacija prati komunikaciju svih aktera od početka do kraja i kreira trag o njoj putem formiranja e-predmeta. Uključuju se svi registrovani pružaoci BPP sa teritorije grada u sistem koji funkcioniše na nivou organa lokalne samouprave (sada su to samo advokati i Služba za pružanje BPP, a u skladu sa zakonom to su i OCD, Javni beležnici, posrednici, pravni fakulteti). Najznačajniji rezultat projekta je uključivanje tražilaca i potencijalnih tražilaca BPP u proces, jer se na taj način kreira usluga njima razumljiva i njihovim potrebama prilagođena. Takođe, rezultat je i aktivna kampanja informisanja javnosti o BPP, shodno preporukama ministarstva pravde iz 2021. godine .[1]

 

[1] https://www.mpravde.gov.rs/files/Izvestaj%20o%20sprovodjenju%20ZBPP%201.okt%20do%2031.%20marta.pdf

Centar za evropske politike partner projekta Besplatna pravna pomoć
EU partner projekta Besplatna pravna pomoć
Austrian Development Cooperation partner projekta Besplatna pravna pomoć
Pretplati se
Obavesti o
guest

0 Komentari
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare